Bài mẫu IELTS Writing Band 8 – Đề thi ngày 4/3/2017 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Some people think that developing countries need financial help from international organizations. Others think that it is practical aid and advice that is needed.

Discuss these views and give your own opinion.

Useful vocabulary:

 1. Third world countries: những nước đang phát triển
 2. Consultancy: tư vấn
 3. To provide financial assistance: cung cấp sự hỗ trợ về mặt tiền bạc
 4. External monetary flow: dòng tiền từ nước ngoài
 5. Executive bodies: những cơ quan hành pháp
 6. Infrastructural development: sự phát triển cơ sở hạ tầng
 7. Stagnation: sự trì trệ
 8. To foster economic progress: đẩy mạnh phát triển kinh tế
 9. Foreign cash injections: lượng tiền hỗ trợ từ nước ngoài
 10. Administration systems: hệ thống điều hành
 11. To play supervisory roles in: đóng vai trò quản lý
 12. Diplomacy: ngoại giao
 13. The resolution of concerning internal issues: sự giải quyết những vấn đề đáng lo ngại trong nước
 14. Professional and systematic education and training programs: những chương trình đào tạo và giáo dục bài bản và chuyên nghiệp

Outline

Đây là dạng discussion + opinion yêu cầu người viết cần bàn luận về CẢ 2 MẶT đã được đề cập đến ở đề bài cũng như đưa ra ý kiến của mình xem trong 2 mặt mình đồng ý với mặt nào nhiều hơn.

Financial help
 • Giúp nhà nước phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau => nhiều lĩnh vực như giao thông, đường xa, bệnh viên sẽ tốn rất nhiều tiền nên cần được hỗ trợ.
 • Giúp duy trì bộ máy quản lý một cách hiệu quả => nếu mức sống của người dân không cao thì thuế nộp cho chính phủ sẽ không đủ để duy trì bộ máy quản lý của nhà nước => cần hỗ trợ.
 • Ổn định hệ thống tiền tệ ngân hàng => ý này hơi khó để có thể diễn đạt mà hơi mang tính vĩ mô, không thực sự phù hợp với trình độ đại chúng học sinh thi IELTS -> loại
 • Hỗ trợ người dân những lúc có khủng hoảng hoặc thiên tai => chỉ đúng một phần, vì các nước đang phát triển vẫn có thể tự hỗ trợ cho người dân của mình
Practical aid & advice: Ở đây có 2 ý:

 • Ý thứ nhất là “practical aid”: ví dụ như hỗ trợ về các chương trình giáo dục và đào tạo nguồn lực của những ngành cần thiết để duy trì sự phát triển lâu dài bền vững (y tế, giáo dục, môi trường, khoa học, luật pháp…)
 • Ý thứ 2 về “advice”: những nước đnag phát triển cần nhận được những tư vấn và định hướng từ những nước đi trước để có thể cai trị đất nước mình.

Sample

Như vậy với vế đầu tiên, 2 ý đầu sẽ được chọn để viết trong phần thân bài. Ý kiến của mình về chọn 1 trong 2 vế phải rõ ràng xuyên suốt toàn bài essay.    

There is a difference of opinions on what kind of help is more necessary for third world countries. In my view, support in the form of money shows less practicality than other types of useful aid and consultancy.

On the one hand, I understand why some people argue it is best to provide financial assistance for developing countries. Firstly, external monetary flow enables executive bodies of those countries to carry out a variety of functions, for example infrastructural development, social healthcare, water and power supplies. This would help avoid stagnation and foster economic progress. Secondly, when state income from taxes is inadequate, foreign cash injections are vital to maintain effective administration systems by paying standard salaries for governmental staff members who play supervisory roles in all sections of a nation.

On the other hand, I would side with those who believe other forms of assistance should be given. Sustainable growth does not merely depend on money, but on how a country is governed and directed, particularly diplomacy and the resolution of concerning internal issues like poverty, crime, or unemployment. In this spectrum, less developed countries certainly do not have enough experience, which emphasizes the need for direction and consultancy from experienced organizations. Furthermore, even if financially supported, third world countries still need experts in the fields of science, law and medicine in order to encourage their development. However, scientists, lawyers and doctors can only be trained, and professional and systematic education and training programs are therefore more practical and suitable in the context of developing nations.

In conclusion, owing to the aforementioned arguments, it seems to me that instead of monetarily assisting poor countries, global help should come in other forms such as advice and training courses.

287 words