Blog - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 12-5-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS Task 1: Line Task 2: Some people…

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 12-5-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…

luyen thi ielts

Cambridge IELTS là bộ tài liệu do đại học Cambridge tổng hợp dựa trên đề thi thực tế các năm. Thông thường mỗi năm NXB sẽ phát hành 1 cuốn.…

Cambridge IELTS là bộ tài liệu do đại học Cambridge tổng hợp dựa trên đề thi thực tế các năm.…

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 5-5-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. Task 1: The table illustrates the percentage of…

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 5-5-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…

luyen thi ielts

Tổng hợp nguồn luyện nghe IELTS từ British Council 1. Trọn bộ 18 videos hướng dẫn thi IELTS của British Council giới thiệu về cấu trúc bài thi IELTS, thời gian…

Tổng hợp nguồn luyện nghe IELTS từ British Council 1. Trọn bộ 18 videos hướng dẫn thi IELTS của British Council…

luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 26-4-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. Task 1: Maps Task 2: It is…

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 26-4-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…