Blog - Page 18 of 34 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

 Cuốn tài liệu được biên soạn trực tiếp bởi đội ngũ chuyên môn của anh ngữ ZIM, sẽ hướng dẫn cho người học IELTS một cách chi tiết từng bước…

 Cuốn tài liệu được biên soạn trực tiếp bởi đội ngũ chuyên môn của anh ngữ ZIM, sẽ hướng dẫn…

Anh ngữ ZIM công bố kết quả thi thử ngày 4/11/2017. Dựa vào kết quả có được, ZIM chúc mừng tất cả các bạn đạt giải và có tên ở…

Anh ngữ ZIM công bố kết quả thi thử ngày 4/11/2017. Dựa vào kết quả có được, ZIM chúc mừng…

9 expression infograph feature zim.vn

Có những từ trong British English có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với American English. “Sneakers are trainers, garbage is rubbish, chips aren’t chips. “ Và các expressions cũng vậy, infographic dưới đây…

Có những từ trong British English có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với American English. “Sneakers are trainers, garbage is…