Blog - Page 18 of 28 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
sample ielts speaking in australia -small

Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các website, blog khi copy vui lòng trích nguồn. Part 2 Cue Card Describe a job that you would…

Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các website, blog khi copy vui lòng trích nguồn.…

Sample Answer IELTS Speaking

IELTS Speaking Band 8 Sample – in the UK January 2017, bài mẫu kèm theo danh sách từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được biên soạn…

IELTS Speaking Band 8 Sample – in the UK January 2017, bài mẫu kèm theo danh sách từ vựng theo…

Sử dụng synonyms là một trong những cách giúp bài làm của bạn academic hơn và ghi điểm vocabulary với giám khảo. Thay vì sử dụng các từ ngữ thông…

Sử dụng synonyms là một trong những cách giúp bài làm của bạn academic hơn và ghi điểm vocabulary với…

IELTS practice tests 2016

IELTS Reading Practice Tests 2016 – Tài liệu luyện thi IELTS Reading hot nhất 2017, sách tổng hợp 10 đề Reading mới ra gần đây kèm theo đáp án. Đề thi IELTS Reading…

IELTS Reading Practice Tests 2016 – Tài liệu luyện thi IELTS Reading hot nhất 2017, sách tổng hợp 10 đề Reading mới ra…