Blog - Page 2 of 30 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
luyen thi ielts

Trong phần thi IELTS Speaking, câu hỏi “Do you like…?” là một kiểu câu hỏi hay xuất hiện ở rất nhiều topic khác nhau. Đa phần những người mới học…

Trong phần thi IELTS Speaking, câu hỏi “Do you like…?” là một kiểu câu hỏi hay xuất hiện ở rất…

Để cải thiện tiêu chí Lexical Resources trong kĩ năng Speaking, bạn không nhất thiết phải cố gắng học thật nhiều những từ vựng khủng, nhiều âm tiết, khó nhớ…

Để cải thiện tiêu chí Lexical Resources trong kĩ năng Speaking, bạn không nhất thiết phải cố gắng học thật…

luyen thi ielts

1. To be the living proof of something Meaning: tạm dịch là bằng chứng sống cho cái gì Example: People say that you can’t lick your elbow. They are wrong!…

1. To be the living proof of something Meaning: tạm dịch là bằng chứng sống cho cái gì Example: People…

5 idioms được sử dụng nhiều trong IELTS Speaking. 1. To be back to square one Meaning: Trở bề điểm xuất phát ban đầu, dùng trong trường hợp như kiếm…

5 idioms được sử dụng nhiều trong IELTS Speaking. 1. To be back to square one Meaning: Trở bề điểm…