Blog - Page 3 of 21 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 3-3-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. Task 1: Bar charts. Task 2:  Some people…

Cập nhật đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 3-3-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…

luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 24-2-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. IELTS Writing Task 1. The chart below…

Cập nhật đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 24-2-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…

luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 10-2-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. IELTS Writing Task 1: The pie charts…

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 10-2-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…

Đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 3-2-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS Task 1: Mixed (Table & Pie) The pictures show…

Đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 3-2-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi…

luyen thi ielts

Đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 1-2-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS Task 1: The table below shows the percentage of…

Đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 1-2-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi…