Speaking Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
Showing 10 of 29 News
9 expression infograph feature zim.vn

Có những từ trong British English có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với American English. “Sneakers are trainers, garbage is rubbish, chips aren’t chips. “ Và các expressions cũng vậy, infographic dưới đây…

Có những từ trong British English có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với American English. “Sneakers are trainers, garbage is…

paraphrase hieu qua trong ielts speaking zim.vn

Với những người đã và đang chiến đấu với IELTS, PARAPHRASE chắc hẳn là kỹ năng quan trọng nhất, cốt lõi nhất bởi nó xuất hiện ở gần như tất…

Với những người đã và đang chiến đấu với IELTS, PARAPHRASE chắc hẳn là kỹ năng quan trọng nhất, cốt…

Có một câu hỏi đã “ám ảnh” rất nhiều sĩ tử IELTS: “Trong lúc thi Speaking, khi bị hỏi 1 câu khoai tới mức mình không có tí idea hoặc…

Có một câu hỏi đã “ám ảnh” rất nhiều sĩ tử IELTS: “Trong lúc thi Speaking, khi bị hỏi 1…