Speaking Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
luyen thi ielts

Một tip cực hay trong phòng thi Speaking giúp bài nói trôi chảy hơn rất nhiều, đó là “PEE” ) cho hầu hết mọi chủ đề khác nhau. Vậy technique PEE…

Một tip cực hay trong phòng thi Speaking giúp bài nói trôi chảy hơn rất nhiều, đó là “PEE” ) cho…

luyen thi ielts

Dưới đây là 5 Idioms hiệu quả tiếp nối cho series Idioms ghi điểm cho bài thi IELTS Speaking. Mọi người cùng tham khảo để áp dụng nhé. 1. To…

Dưới đây là 5 Idioms hiệu quả tiếp nối cho series Idioms ghi điểm cho bài thi IELTS Speaking. Mọi…

luyen thi ielts

Trong phần thi IELTS Speaking, câu hỏi “Do you like…?” là một kiểu câu hỏi hay xuất hiện ở rất nhiều topic khác nhau. Đa phần những người mới học…

Trong phần thi IELTS Speaking, câu hỏi “Do you like…?” là một kiểu câu hỏi hay xuất hiện ở rất…

Để cải thiện tiêu chí Lexical Resources trong kĩ năng Speaking, bạn không nhất thiết phải cố gắng học thật nhiều những từ vựng khủng, nhiều âm tiết, khó nhớ…

Để cải thiện tiêu chí Lexical Resources trong kĩ năng Speaking, bạn không nhất thiết phải cố gắng học thật…

luyen thi ielts

1. To be the living proof of something Meaning: tạm dịch là bằng chứng sống cho cái gì Example: People say that you can’t lick your elbow. They are wrong!…

1. To be the living proof of something Meaning: tạm dịch là bằng chứng sống cho cái gì Example: People…

5 idioms được sử dụng nhiều trong IELTS Speaking. 1. To be back to square one Meaning: Trở bề điểm xuất phát ban đầu, dùng trong trường hợp như kiếm…

5 idioms được sử dụng nhiều trong IELTS Speaking. 1. To be back to square one Meaning: Trở bề điểm…