Tin tức Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
Showing 10 of 68 News
luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 21-4-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. Task 1: Line Task 2: Organized tour…

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 21-4-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…

luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 7-4-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. Task 1: Line. Task 2: Some people…

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 7-4-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…

luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 24-3-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. Task 1: Pie charts. Task 2: Museums and art…

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 24-3-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…

luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 15-3-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS. Task 1: Bar graph. Task 2: Some people believe…

Cập nhật đề thi IELTS Writing mới nhất ngày 15-3-2018. Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình…