Vocabulary Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
9 expression infograph feature zim.vn

Có những từ trong British English có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với American English. “Sneakers are trainers, garbage is rubbish, chips aren’t chips. “ Và các expressions cũng vậy, infographic dưới đây…

Có những từ trong British English có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với American English. “Sneakers are trainers, garbage is…

tu vung chu de prison zim.vn

Prison là một topic hay xuất hiện trong IELTS Writing task 2 mà các IELTS learners cần chú ý. Trong lần này, ZIM sẽ liệt kê 1 số ý về mặt…

Prison là một topic hay xuất hiện trong IELTS Writing task 2 mà các IELTS learners cần chú ý. Trong lần…

15 idioms business zim.vn

1. a foot in the door: to manage to enter an organization, a field of business, etc. that could bring you success E.g.:  I always wanted to work for that company…

1. a foot in the door: to manage to enter an organization, a field of business, etc. that could bring you…

ielts speaking sample anh ngu zim

IELTS Speaking test in Australia– April 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được biên soạn bởi Anh Ngữ ZIM. Các website, blog khi…

IELTS Speaking test in Australia– April 2017, bài mẫu kèm theo từ vựng theo chủ đề IELTS. Bài mẫu dưới đây được…