Bảng học viên đạt điểm IELTS xuất sắc - Luyện thi IELTS Cam kết đầu ra
Học viên Khóa học Listening Reading Writing Speaking Overall
Nguyễn Hà Anh IELTS Intensive 8.5 8.5 6.5 7.5 8.0 IELTS
Ngô Phương Nga IELTS Intensive 8.0 8.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Nguyễn Thị Phương Thảo IELTS Intensive 8.5 8.0 7.5 7.0 8.0 IELTS
Trần Quốc Huy IELTS Intensive 8.5 9.0 7.0 7.5 8.0 IELTS
Trần Bảo Linh IELTS Intensive 9.0 7.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Phạm Linh Trang IELTS Intensive 9.0 8.5 7.5 7.0 8.0 IELTS
Tống Đức Chung IELTS  Master 8.5 8.5 6.5 8.0 8.0 IELTS
Nguyễn Bảo Ngọc IELTS Intensive 8.0 7.5 7.0 6.5 7.5 IELTS
Nguyễn Hoàng Anh IELTS Intensive 8.5 8.5 6.5 7.0 7.5 IELTS
Phạm Diệu Linh IELTS Intensive 9.0 7.5 6.5 6.5 7.5 IELTS
Trương Ngọc Anh IELTS Intensive 8.5 8.0 6.5 6.0 7.5 IELTS
Trần Văn Dũng IELTS Intensive 8.5 8.0 7.0 6.0 7.5 IELTS
Tạ Thị Hạnh IELTS Intensive 8.5 7.0 7.0 6.5 7.5 IELTS
Đào Nhật Anh IELTS Intensive 8.5 7.5 6.5 6.5 7.5 IELTS
Trần Nguyễn Uyên Vi IELTS Intensive 7.5 8.5 6.0 7.5 7.5 IELTS
Nguyễn Tùng Lâm IELTS Intensive 8.0 9.0 6.5 6.0 7.5 IELTS
Trần Hồng Quân IELTS Intensive 6.5 7.5 7.0 8.0 7.5 IELTS
Phan Thành Long IELTS Intensive 8.0 8.0 7.0 6.5 7.5 IELTS
Hoàng Nguyễn Hải Long IELTS Intensive 8.0 8.5 6.0 6.5 7.5 IELTS
Nguyễn Phương Thảo IELTS Intensive 8.5 7.5 6.0 7.0 7.5 IELTS
Nguyễn Duy Chinh IELTS Intensive 8.0 9.0 6.0 6.0 7.5 IELTS
Nguyễn Thị Mai Phương IELTS Intensive 6.0 8.0 5.5 7.5 7.0 IELTS
Nguyễn Công Nguyên IELTS Intensive 8.0 7.0 6.5 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Ngọc Mẫn IELTS Intensive 8.5 6.5 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lã Đức Minh IELTS Intensive 7.5 8.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Nguyễn Minh Phương IELTS Intensive 6.0 7.5 7.0 6.5 7.0 IELTS
Mai Hà Linh IELTS Intensive 7.5 8.0 7.0 6.0 7.0 IELTS
Trần Hồng Nhung IELTS Intensive 7.5 7.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Huỳnh Bảo Trân IELTS Intensive 6.5 7.5 7.0 6.0 7.0 IELTS
Lê Hải Đoàn IELTS Intensive 7.5 7.5 5.5 6.5 7.0 IELTS
Lê Thế Vinh IELTS Intensive 8.0 7.0 6.0 6.0 7.0 IELTS
Võ Phúc Thuy Lan IELTS Intensive 7.5 7.0 6.5 7.0 7.0 IELTS
Phạm Ngọc Thảo Vân IELTS Intensive 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 IELTS
Nguyễn Anh Khoa IELTS Intensive 8.5 7.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Lê Ngọc Anh IELTS Intensive 7.0 7.5 6.5 6.5 7.0 IELTS
Kiều Thế Sơn IELTS Intensive 7.5 6.0 7.0 6.5 7.0 IELTS
Trần Trọng Hiếu IELTS Intensive 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 IELTS
Vũ Thanh Lân IELTS Intensive 8.0 6.5 6.5 6.0 7.0 IELTS
Nguyễn Đỗ Minh Dương IELTS Intensive 8.0 8.0 6.0 6.5 7.0 IELTS
Bùi Quang Nghĩa IELTS Intensive 7.0 7.5 6.0 7.5 7.0 IELTS
Nguyễn Song Điệp IELTS Intensive 8.0 7.0 6.5 6.0 7.0 IELTS
Trần Minh Quang IELTS Intensive 7.0 7.5 7.0 6.0 7.0 IELTS
Đặng Minh Trang IELTS Intensive 8.0 6.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Hoàng Trọng Tân IELTS Intensive 7.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Đào Hồng Lệ Thủy IELTS Intensive 7.5 6.0 6.0 7.0 6.5 IELTS
Nguyễn Nguyễn Anh Thư IELTS Intensive 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Cao Đức Trung IELTS Intensive 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Hồng Ny Nguyễn IELTS Intensive 7.0 7.0 6.0 5.5 6.5 IELTS
Nguyễn Minh Tiến IELTS Intensive 6.5 7.0 6.5 6.0 6.5 IELTS
Đồng Khánh Quân IELTS Intensive 6.5 6.5 7.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Thị Vân Anh IELTS Intensive 6.5 7.5 6.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Tùng Dương IELTS Intensive 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5 IELTS
Đặng Anh Tú IELTS Intensive 6.5 7.0 6.0 6.0 6.5 IELTS
Nguyễn Bá Ngọc Hiển IELTS Intensive 7.5 6.5 6.0 6.5 6.5 IELTS
Nguyễn Tiến Đạt IELTS Intensive 6.5 7.5 6.0 6.0 6.5 IELTS

Còn rất nhiều học viên đạt và vượt điểm đầu ra, hiện tại ZIM đang tiếp tục cập nhật. Học viên xem thêm điểm đầu ra tại:

 KHÓA LUYỆN THI IELTS CẤP TỐC

ZIM cam kết đầu ra như thế nào

  • ZIM cam kết mang đến những giờ học và luyện thi IELTS chất lượng nhất, bằng những nghiên cứu mới nhất và hiệu quả nhất về IELTS để học viên đạt điểm thi IELTS ngay từ lần thi đầu tiên.
  • Nếu lần đầu không đạt, ZIM cam kết hỗ trợ phí thi lại các lần không giới hạn tại BC hoặc IDP 100% (4.750.000 VNĐ) và luyện thi lại 100% miễn phí cho đến khi học viên đạt đầu ra.
  • ZIM cam kết hỗ trợ học viên trước, trong và ngay cả khi kết thi khóa học học viên đã đạt đầu ra giúp học viên luôn có những trang bị tốt nhất trên con đường du học và làm việc

 

Cam kết của ZIM đã được các thế hệ học viên từ Nam ra Bắc công nhận

 

Trên tất cả, chúng tôi luôn cam kết sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ học viên trên mọi chặng đường.

ĐIỂM HỌC VIÊN VƯỢT ĐẦU RA GẦN ĐÂY

 

luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
anh thu ielts zim
luyen thi ielts
van dung ielts zim
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts
luyen thi ielts