Tuyển tập hướng dẫn phân tích bài mẫu BAND 9 của thầy Simon

ads-boom

Chắc chắn đây là tài liệu tự học quý giá đối với những học viên đang luyện viết IELTS theo phong cách đơn giản nhưng rất hiệu quả cao.

Những ai học IELTS có lẽ đều biết thầy Simon với phong cách viết Essay đơn giản nhưng hiệu quả rất cao (band 9).  Đáp ứng nhu cầu của học viên mong muốn tìm hiểu phương pháp viết của thầy Simon, Anh Ngữ ZIM biên soạn ra cuốn sách – “Writing Task 2 – IELTS Simon’s Essay Analysis“, cuốn sách gồm 6 phần:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CẤU TRÚC MỘT BÀI ESSAY
PHẦN 2: CÁCH VIẾT TỪNG PHẦN CỦA MỘT BÀI IELTS ESSAY HOÀN CHỈNH
PHẦN 3: DẠNG ESSAY TRONG BÀI THI VIẾT IELTS
PHẦN 4: DẠNG BÀI CAUSE/PROBLEM & SOLUTION
PHẦN 5: DẠNG BÀI TWO-PART QUESTION
PHẦN 6: TỔNG HỢP CÁC BÀI MẪU CỦA CỰU GIÁM KHẢO SIMON
PHẦN 7: TỔNG HỢP NHỮNG THẮC MẮC CỦA HỌC VIÊN GỬI CHO THẦY SIMON

Đây là một tài liệu tự học giúp những học sinh tự học có sự luyện tập và chuẩn bị kĩ lưỡng cho bài thi viết IELTS bằng việc phân tích cách viết của cựu giám khảo Simon.

Đây là phiên bản thứ 2 của cuốn sách “Tổng hợp và Phân tích Essays của thầy Simon” – Cuốn sách vẫn đang được tinh chỉnh và biên soạn thêm trong thời gian tới.

Link download: Click Here