Tuyển tập hướng dẫn phân tích bài mẫu band 9 của thầy Simon

Writing Task 2 – IELTS Simon’s Essay Analysis gồm 6 phần

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CẤU TRÚC MỘT BÀI ESSAY
PHẦN 2: CÁCH VIẾT TỪNG PHẦN CỦA MỘT BÀI IELTS ESSAY HOÀN CHỈNH
PHẦN 3: DẠNG ESSAY TRONG BÀI THI VIẾT IELTS
PHẦN 4: DẠNG BÀI CAUSE/PROBLEM & SOLUTION
PHẦN 5: DẠNG BÀI TWO-PART QUESTION
PHẦN 6: TỔNG HỢP CÁC BÀI MẪU CỦA CỰU GIÁM KHẢO SIMON
PHẦN 7: TỔNG HỢP NHỮNG THẮC MẮC CỦA HỌC VIÊN GỬI CHO THẦY SIMON

Link download: Click Here

Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm
Tư vấn và giải đáp chương trình học