Tuyển tập BÀI MẪU IELTS Speaking Tháng 5-8/2018 (Cả 3 Parts)

Tuyển tập bài mẫu IELTS Speaking Part 1 & 2 có khả năng thi vào nhất trong tháng 5-8 / 2018.

Tài liệu gồm bài mẫu của IELTS Speaking Part 1-2-3 kèm theo highlights từ vựng hay, được trực tiếp biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh ngữ ZIM.

Pass: anhnguzim

Link Download: DOWNLOAD