IELTS Writing Task 1 Ebook: Hướng dẫn cách viết dạng Bar Graph hiệu quả - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

 Cuốn tài liệu được biên soạn trực tiếp bởi đội ngũ chuyên môn của anh ngữ ZIM, sẽ hướng dẫn cho người học IELTS một cách chi tiết từng bước để viết được một bài Bar graph hiệu quả.

  • Hướng dẫn phân tích biểu đồ.
  • Hướng dẫn Paraphrase đề bài để viết intro.
  • Hướng dẫn viết overview.
  • Hướng dẫn cách lựa chọn thông tin để phân tích và viết các câu detail.

Link Download: Download