ZIM Building, 130F Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0903 435 140 - 0911 925 239

ZIM ACADEMY

LUYỆN THI IELTS CAM KẾT ĐẦU RA

IELTS Writing Task 1: Hướng dẫn cách viết dạng Pie Chart CHI TIẾT và HIỆU QUẢ

Cuốn tài liệu được biên soạn trực tiếp bởi đội ngũ chuyên môn của anh ngữ ZIM, sẽ hướng dẫn cho người học IELTS một cách chi tiết từng bước để viết được một bài Pie Chart hiệu quả.

  • Hướng dẫn phân tích biểu đồ.
  • Hướng dẫn Paraphrase đề bài để viết intro.
  • Hướng dẫn viết overview.
  • Hướng dẫn cách lựa chọn thông tin để phân tích và viết các câu detail.

Link Download: Google Drive

Related Posts