KẾT QUẢ THI THỬ ANH NGỮ ZIM – HÀ NỘI 18/2/2017

Kết quả thi thử IELTS 18/2 – TP.HN

Anh ngữ ZIM công bố kết quả thi thử 18/2.
Dựa vào kết quả có được, Anh ngữ ZIM xin chúc mừng:
🏆Bạn Ngô Phương Anh, Số Báo Danh Z026: đạt giải nhất.
 Bạn Dương Phương Anh, Số Báo Danh Z021: đạt giải nhì.
 Bạn Trần Hồng Quân, Số Báo Danh Z013: đạt giải ba.

SBD L R W S T1 T2 Overall
Z026 6,5 8 6,5 8 6 6,5 7,5
Z021 5,5 7,5 7 7 7,5 7 7
Z013 5 7 7 7,5 7 7 6,5
Z030 5 7,5 7 7 6,5 7 6,5
Z008 5,5 7 6,5 7 7 6 6,5
Z020 5 8 6 6 5,5 6,5 6,5
Z033 5,5 9 6 6 5,5 6,5 6,5
Z009 5 7 6 7 5,5 6 6,5
Z023 5 7,5 6 6,5 5,5 6 6,5
Z024 5 8 5,5 6,5 5 6 6,5
Z032 5 7,5 5,5 7,5 5 5,5 6,5
Z034 5,5 7 3,5 6,5 0 5,5 6,5
Z007 5 6 6,5 6 6 6,5 6
Z011 5 6,5 5,5 6 4,5 6 6
Z001 4 7 5,5 6,5 5,5 5,5 6
Z019 5,5 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Z004 3 6 6,5 5,5 5,5 7 5,5
Z031 3 6 6,5 6 6,5 6,5 5,5
Z002 3,5 6,5 6 6 5,5 6,5 5,5
Z027 3 6 5 5,5 5,5 5 5
Z016 3 5 5 5,5 5 5 4,5
Z025 2,5 5,5 5 4 5,5 5 4,5
Z028 3,5 6 3,5 4,5 4,5 3 4,5
Z041 2,5 5,5 4,5 4 4 5 4
Z005 2 5 3 4,5 4 2,5 3,5
Z003 1 2,5 3,5 4 4,5 3 3
Z042 4,5 7,5 6 6,5 6
Z012 5,5 5,5 5,5 6 5,5
Z010 2,5 4 4,5 5 4,5
Z035 5 5 3,5 0 5,5
Z014 2 5 2 1,5 2

– Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.
Một lần nữa, Học viện Anh ngữ ZIM xin cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 18/2 – TP.HN