Kết quả thi thử IELTS 14/4/2018 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 14/4/2018. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 14/4/2018

Hà Nội

Giải nhất: Trần Thị Khánh Linh, Số Báo Danh Z013

Giải nhì: Lê Minh Dương, Số Báo Danh Z051

Giải ba: Phạm Vũ Hồng Vân, Số Báo Danh Z054

SBD L R S W T1 T2 Overall
Z013 7.5 9 7.5 7 7 7 8
Z051 7.5 9 7 6 5.5 6.5 7.5
Z054 7 8 8 6 6.5 6 7.5
Z068 5.5 9 6.5 7 7 7 7
Z076 6.5 7.5 7 7 7.5 7 7
Z015 6 9 6.5 6.5 7 6.5 7
Z018 6 8 6.5 6.5 6 7 7
Z057 6.5 8 7.5 6 6 6 7
Z017 5.5 9 6.5 6 7 5.5 7
Z065 6 8 7 6 6 6 7
Z023 5 8 5.5 7 7.5 7 6.5
Z002 6 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z016 5.5 8.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z007 6 7.5 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z024 5.5 6.5 7.5 6 5.5 6 6.5
Z058 6 7.5 7.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z014 6.5 7.5 6 5.5 5 6 6.5
Z062 5.5 8.5 6 5.5 6 5.5 6.5
Z028 5.5 8 6 5.5 7 5 6.5
Z019 4.5 8 6 6 6 6 6
Z064 4.5 8 6 6 6 6 6
Z071 5 7 6.5 6 6 6 6
Z077 5 7 6.5 6 6 6 6
Z056 5.5 7 5.5 6 6 6 6
Z069 5.5 7.5 5 6 6.5 6 6
Z074 6 7 5 6 6 6 6
Z080 5.5 5.5 6 6 6 6 6
Z066 7 8 4 5.5 5.5 5.5 6
Z067 5.5 8 5 5.5 6 5.5 6
Z011 4.5 6 5.5 6 6 6 5.5
Z012 4.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z078 5 5.5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z052 4.5 5.5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z025 4 6.5 6.5 5 5.5 5 5.5
Z026 4.5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z005 3.5 4.5 6 6 6 6 5
Z073 3.5 5.5 6 5.5 6.5 5 5
Z061 4.5 6 4.5 5 5.5 5 5
Z021 3.5 5 5 5 4.5 5.5 4.5
Z003 4.5 7.5 6.5
Z006 6 8 6.5 6 6.5
Z059 5.5 7.5 5.5 6 5.5
Z055 5 7.5 5.5 5 6
Z020 5 6 5.5 4.5 6
Z053 4 5.5 5 5.5 5
Z029 4 5.5 3 5 2
Z075 5 8 6.5 6.5
Z079 5 5.5
IELTS HOT
Kết quả thi thử IELTS ngày 21-22/10/2017 tại Anh ngữ ZIM

Hồ Chí Minh

Giải nhất: Võ Nhật Đông, Số Báo Danh Z060

Giải nhì: Phạm Minh Quang, Số Báo Danh Z017

Giải ba: Lê Ngọc Anh Thư, Số Báo Danh Z018

SBD L R S W T1 T2 Overall
Z060 8 9 7 7 7 7 8
Z017 6.5 8 6 7 7 7 7
Z018 7 8 7 6.5 6 7 7
Z056 7 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z004 6 7.5 7.5 6.0 5.5 6 7
Z016 6.5 8.5 7 5.5 5 6 7
Z022 5 7.5 6.5 6.5 5.5 7 6.5
Z034 5.5 7 7 6.0 6.5 6 6.5
Z054 5.5 7 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z008 6 8.5 6 4.5 6.5 6.5
Z039 5.5 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z051 4.5 6.5 5.5 6.5 7 6 6
Z021 5.5 7 6 6.0 6 6 6
Z025 6 7 5.5 6.0 6.5 6 6
Z036 5.5 6.5 6 6.0 6 6 6
Z040 6 6 6 6.0 6 6 6
Z026 5.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z032 5.5 7 6 5.5 5 6 6
Z019 4.5 8 5.5 5.5 4.5 6 6
Z035 5.5 6 6.5 5.5 6 5.5 6
ZC033 6 6.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z005 6 6 5.5 5.5 6 5.5 6
Z027 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z045 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z038 4.5 8 6.5 5.0 5.5 5 6
Z020 6 7 5.5 5.0 4.5 5.5 6
Z023 5 7.5 5.5 5.0 2 6.5 6
Z030 6.5 7 6.5 4.5 3 5.5 6
Z049 6 7 6 4.0 4 4 6
Z013 4 5 5.5 6.5 6 6.5 5.5
Z028 5.5 5 5.5 6.0 6 6 5.5
Z031 5.5 6.5 5.5 5.0 4 5.5 5.5
Z014 5.5 6.5 5 5.0 3.5 5.5 5.5
Z012 5.5 5.5 5.5 5.0 5 5 5.5
Z052 4.5 6 6 5.0 4 5.5 5.5
z011 5.5 5.5 5 4.5 5 4.5 5
Z015 4.5 6.5 5 4.5 4 5 5
Z055 5.5 4.5 5 4.5 4 4.5 5
Z047 4.5 5 5 4.5 5.5 4 5
Z046 5.5 6 5.5 4.0 6 5
Z010 5.5 5 5 4.0 4 4 5
Z042 4.5 5 5.5 4.0 2 5 5
Z050 4 6 5 4.0 4.5 4 5
Z058 4 5 5 4.5 5 4.5 4.5
Z029 3 5 5 4.5 2 5.5 4.5
Z053 3 5.5 5 3.5 3 4 4.5
Z048 5.5 5 5 2.0 6 4.5
Z033 4 4 4 4.5 5.5 4 4
Z057 3.5 3.5 5.5 4.0 3.5 4.5 4
Z001 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z061 7 8 5.0 5.5 5
Z007 2.5 2.4 4.5 4.5 4.5
Z003 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z002 4.5 4.5 2.0 4 1
Z062 5.5 6.5 5