Kết quả thi thử IELTS 23/6/2018 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 23/6/2018. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 23/6/2018

Hà Nội

Giải nhất: Nguyễn Hoàng Anh, Số Báo Danh Z077

Giải nhì: Quách Đức Mạnh, Số Báo Danh Z020

Giải ba: Dương Cẩm Tú, Số Báo Danh Z017

SBD L R S W T1 T2 Overall
Z077 7.5 7.5 7 7 6.5 7 7.5
Z020 7.5 8 6.5 7 6.5 7 7.5
Z074 8 8.5 7 6.5 6.5 6.5 7.5
Z058 7.5 9 7.5 6 5.5 6 7.5
Z075 7.5 9 6.5 6 5.5 6 7.5
Z016 6.5 8 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z081 7.5 8 7 6 5.5 6.5 7
Z072 6.5 8.5 6.5 6 6 6 7
Z063 6.5 8 7.5 5 4.5 5.5 7
Z051 6 6.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z010 6.5 6.5 6 6 5.5 6 6.5
Z064 6 7 6 6 5.5 6 6.5
Z022 6 7 7 5.5 6 5 6.5
Z065 6 8 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z029 6.5 7 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z008 6.5 8.5 6 5.5 6 5.5 6.5
Z053 7.5 7.5 6 5.5 5 6 6.5
Z002 6.5 7.5 6 5.5 6 5 6.5
Z070 6.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z076 6.5 8 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z025 6.5 7.5 5.5 5.5 5 5.5 6.5
Z012 6.5 8.5 6 5 4.5 5.5 6.5
Z059 6 6.5 6 6 6 6 6
Z011 7.5 5.5 6 5.5 6 5.5 6
Z021 6 6.5 6 5.5 5 5.5 6
Z015 6.5 7 5.5 5.5 6.5 5 6
Z062 6.5 6.5 5.5 5.5 6 5 6
Z061 5 7 5.5 5.5 6 5.5 6
Z052 5.5 7 5.5 5 4.5 5 6
Z067 6 6 6.5 4.5 4 4.5 6
Z074 7 7 6 4.5 5 4.5 6
Z055 6.5 7 6 3.5 5 3 6
Z005 4.5 6.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z014 5 6 5.5 5.5 6 5 5.5
Z079 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z024 5.5 5.5 6.5 5 5 5 5.5
Z026 6 6 5.5 5 5 5 5.5
Z073 5 6.5 6 4.5 4 4.5 5.5
Z023 5.5 5 6 4.5 5 4 5.5
Z069 5.5 6.5 5 4.5 5 4.5 5.5
Z028 5.5 6.5 6 4 4 4 5.5
Z066 6 5.5 5.5 4 4.5 4 5.5
200k 7 7 6 6.5 5.5 5
Z054 6 7.5 5.5 6 5.5 5
Z004 3.5 5 5.5 5 5.5 4.5 5
Z018 4.5 5 5 5 6 4.5 5
Z001 4 5 6 4.5 4.5 4.5 5
Z078 5.5 5.5 5 4.5 4 4.5 5
Z007 4.5 5.5 5 4.5 5 4 5
Z080 5.5 6 5.5 3.5 4 3 5
Z027 4.5 5.5 5.5 3.5 4 3.5 5
Z003 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z060 4 5 4.5 5 3.5 3.5
Z071 2.5 0 4 4.5 3.5
Z068
Z081 4 6

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

SBD L R S W T1 T2 Overall
Z023 6 7 7.5 6.5 7 6.5 7.0
Z014 5.5 8 7 6.5 6.5 6.5 7.0
Z034 6 8 7 6.0 5.5 6 7.0
Z010 5.5 7.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z028 5.5 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z018 4 8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z036 5.5 8 6.5 6.0 6.5 6 6.5
Z033 6 7 6.5 6.0 6.5 6 6.5
Z013 5.5 6 7 6.0 5 6 6.0
Z038 5 6 6.5 6.0 6 6 6.0
Z029 5.5 6.5 5.5 6.0 6 6 6.0
Z008 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6.0
Z017 6 8 7.0 7.5 7 5.5
Z004 4 6.5 6 6.0 6.5 6 5.5
Z031 4.5 6 6 6.0 7 5.5 5.5
Z021 4 6 6 6.0 5.5 6 5.5
Z019 4.5 6.5 5.5 6.0 6 6 5.5
Z022 4.5 6.5 5.5 6.0 6 6 5.5
Z007 5 6.5 5 6.0 5.5 6 5.5
Z032 5.5 6.5 5 5.5 4 6 5.5
Z044 4.5 6.5 7 4.5 5 4 5.5
Z002 3 5 6 6.0 7 5.5 5.0
Z005 3 5 5 6.0 5.5 6 5.0
Z042 4 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0
Z016 4 6 5.5 5.0 4 5 5.0
Z030 6 8 5.0 4.5 5.5 5.0
Z035 4 7.5 5.5 3.5 2 4 5.0
Z027 4.5 6.5 6.0 6 6 4.5
Z024 3 5.5 4.5 5.5 5 5.5 4.5
Z006 5.5 6.5 5.5 6.5 5 4.5
Z009 5.5 6 5.5 5.5 5.5 4.5
Z026 5 6.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z037 4 5 4.5 5.0 4.5 5 4.5
Z040 4.5 7 4.5 3 5 4.0
Z025 5 7 4.0 3.5 4 4.0
Z003 4 5.5 4.5 5 4 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh.

Giải nhất: Phạm Đặng Tiểu Bình, Số Báo Danh Z092

Giải nhì: Trần Thúy Hằng, Số Báo Danh Z074

Giải ba: Trần Thu Hiền, Số Báo Danh Z090

SBD L R S W T1 T2 Overall
Z060 6.0 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Z069 7.5 9 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z074 7 6.5 7 7 6.5 7 7
Z063 6.5 8.5 7.5 6.0 6.5 6.0 7.0
Z085 5.0 7.5 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5
Z070 5.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5
Z081 6.0 8.0 6.0 6.5 6.0 7.0 6.5
Z067 5.0 8.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5
Z072 5.5 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5
Z086 6.5 8.0 4.5 6.0 6.0 6.0 6.5
Z087 6.5 7.0 7.0 5.5 5.5 5.5 6.5
Z082 6.0 8.0 6.0 5.5 3.0 6.5 6.4
Z066 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0
Z064 5.0 8.0 5.0 6.5 6.0 6.5 6.0
Z073 4.5 6.5 7.0 6.0 5.5 6.0 6.0
Z065 5.0 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
Z070 5.5 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
Z061 5.5 7.0 6.0 5.5 3.5 6.5 6.0
Z062 5.0 6.0 7.0 5.0 6.5 4.0 6.0
Z068 4.5 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 5.5
Z089 4.0 5.5 5.5 6.0 5.5 6 5.5
Z071 4.0 3.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.0
Z083 6.0 8.5 0.0 6.0 6.0 6.0 5.0
Z069 4.5 6.0 4.5 5.0 4.5 5.0 5.0
Z084 5.0 6.5 0.0 7.0 7.5 6.5 4.5
Z088 4.0 4.5 3.5 2.0 4.5 1.0 3.5