Kết quả thi thử IELTS 4/8/2018 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 4/8/2018. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 4/8/2018

Hà Nội

Giải nhất: Quách Đức Mạnh, Số Báo Danh Z014

Giải nhì: Nguyễn Thu Trà, Số Báo Danh Z051

Giải ba: Nguyễn Khanh Hải Như, Số Báo Danh Z009

SBD Listening Reading Sspeaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z014 6 9 7 7 7 7 7.5
Z051 7.5 9 7.5 6.5 7 6.5 7.5
Z009 8 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z059 7 9 7.5 6.5 6 6.5 7.5
Z017 7.5 9 6.5 6.5 6 6.5 7.5
Z033 5.5 8 7 7 6.5 7 7
Z001 5.5 8.5 6.5 7 6.5 7 7
Z054 5.5 7.5 6.5 7 7 7 7
Z032 7 8 7 6.5 6.5 6.5 7
Z012 6.5 8 7 6.5 6 6.5 7
Z052 6 8 7 6.5 6 7 7
Z005 6.5 8.5 6 6.5 6 6.5 7
Z034 6.5 8.5 7 6 6.5 5.5 7
Z021 6.5 8.5 6.5 6 6 6 7
Z023 5.5 9 6.5 6 6.5 6 7
Z066 6.5 8 6.5 6 6 6 7
Z058 6.5 9 7.5 5.5 6 5.5 7
Z079 6.5 7.5 7.5 5.5 6 5 7
Z025 6.5 9 7 4.5 0 6.5 7
Z008 5.5 6.5 7 6.5 7 6 6.5
Z002 4.5 8.5 7 6 6.5 5.5 6.5
Z076 6.5 7.5 6.5 6 5 6.5 6.5
Z013 5.5 7 6.5 6 6 6 6.5
Z027 6.5 8 6 6 6.5 6 6.5
Z028 6 8.5 6 6 6 6 6.5
Z068 6 8 6 6 5.5 6 6.5
Z074 6 8.5 5.5 6 6.5 6 6.5
Z019 6 8 5.5 6 6 6 6.5
Z061 6.5 8 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z011 4.5 7 6.5 6 6 6 6
Z073 4.5 7 6.5 6 6 6 6
Z016 4.5 8 6 6 5.5 6 6
Z056 4.5 7 6 6 6.5 6 6
Z078 6 6.5 6.5 5.5 7 5 6
Z077 4.5 6.5 6.5 5.5 6 5 6
Z060 6 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z022 4 6.5 6 6 6.5 5.5 5.5
Z024 4.5 6.5 5.5 6 6 6 5.5
Z062 4.5 6.5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z057 5.5 6 5 5.5 6 5.5 5.5
Z072 5.5 6 6 5 5.5 5 5.5
Z003 4.5 6.5 6 5 5.5 4.5 5.5
Z026 4.5 7.5 5.5 4 0 6 5.5
Z053 4 5.5 4.5 6 6 6 5
Z070 4 5 4.5 5.5 6.5 5 5
Z006 3.5 5 5.5 5 6 4.5 5
Z065 3.5 6 5.5 4.5 5.5 4 5
Z007 2.5 4.5 4.5 6 5.5 6 4.5
Z069 8.5 8.5 6.5 6.5 6.5
Z010 5.5 7.5 6 6 6
Z018 5.5 6.5 6 5.5 6
Z031 3.5 7 6 6 6
Z071 5.5 7 5.5 5.5 5.5
Z067 4.5 7 5.5 6 5
Z030 5 8 5 5 5
Z064 3 5 5 6 4.5
Z063 3 5 4.5 5.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Võ Nhật Đông, Số Báo Danh Z040

Giải ba: Nguyễn Tấn Tấn, Số Báo Danh Z003

SBD Listening Reading Sspeaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z040 7.5 9 7 7.5 7.5 7.5 8.0
Z003 7 8.5 7.5 7 7 7 7.5
Z035 6.5 8 7.5 6.0 6 6 7.0
Z029 7.5 8.5 6.5 6.0 5 6.5 7.0
Z028 7.5 8 7 4.5 5 4 7.0
Z022 5 8.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z033 5 7.5 6 6.5 7 6.5 6.5
Z030 6.5 6.5 7.5 6.0 5 6 6.5
Z031 5.5 7.5 6.5 6.0 6 5.5 6.5
Z021 5.5 9 6 6.0 6.5 6 6.5
Z044 5.5 7.5 6 6.0 6 6 6.5
Z025 5.5 7 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z010 5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.0
Z023 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z027 4.5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z012 4 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z037 5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z036 5 5.5 5.5 5.5 6.5 5 5.5
Z041 4 6 4 5.5 6 5.5 5.0
Z007 4 5 5.5 4.0 3.5 4.5 4.6
Z034 3.5 4.5 5.5 5.0 4 5.5 4.5
Z009 3.5 4 3.5 4.0 4.5 4 4.0
Z011 5 6.5 6.0 6 5.5
Z043 4.5 6 5.5 6 5
Z024 6 5.5 4.0 1 5.5
Z002 5 7.5 3.0 4 2

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh.

Giải nhì: Nguyễn Phước Nguyên, Số Báo Danh Z067

SBD Listening Reading Sspeaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z067 9 8.5 7 6.5 6.5 6.5 8.0
Z069 6.5 9.0 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0
Z070 7.0 8.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0
Z085 6.0 8.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0
Z061 7.0 5.5 6.0 7.0 7.5 6.5 6.5
Z077 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5
Z086 5.0 8.5 6.5 6.0 5.5 6.0 6.5
Z068 6.0 8.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5
Z082 6.0 6.5 7.5 5.5 5.0 5.5 6.5
Z072 6.5 8.0 6.0 5.5 5.0 6.0 6.5
Z066 5.0 6.5 7.0 6.0 5.5 6.5 6.0
Z063 5.0 6.5 6.5 6.0 5.5 6.0 6.0
Z065 5.5 6.0 6.5 6.0 6 6.0 6.0
Z073 5.0 6.5 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0
Z064 5.0 7.5 6.5 5.5 6.0 5.5 6.0
Z084 4.5 7.5 6.0 5.0 5.0 4.5 6.0
Z074 5.0 8.5 6.0 4.5 5.0 4.0 6.0
Z062 4.5 5.5 6.0 6.0 5.5 6.0 5.5
Z078 6.5 8.5 0.0 6.0 5.5 6.0 5.5
Z081 5.0 6.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5
Z076 4.5 5.5 5.0 5.5 5.0 5.5 5.0
Z083 4.5 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
Z075 5.0 6.5 0.0 5.5 6.0 5.5 4.5
Z071 4.5 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0 4.5
Z088 5.0 6.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z087 6.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0