Kết quả thi thử IELTS 9/12/2017 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM công bố kết quả thi thử ngày 9/12/2017. Dựa vào kết quả có được, ZIM chúc mừng tất cả các bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 9/12

ZIM Hà Nội

🏆Bạn Trương Hoàng Anh, Số Báo Danh Z062: đạt giải nhất.
Bạn Nguyễn Văn Thắng, Số Báo Danh Z006: đạt giải nhì.
Bạn Dương Hoàng Anh, Số Báo Danh Z068: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z062 7 9 8.5 7.5 7.5 7.5 8
Z006 7.5 9 7.5 7.5 7 7.5 8
Z068 6.5 8.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5
Z005 7 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z069 6.5 9 8 6 5.5 6 7.5
Z018 6.5 8.5 7 6.5 6 6.5 7
Z054 6.5 8.5 6.5 6.5 5 7 7
Z028 6.5 8.5 7 6 6.5 6 7
Z014 6.5 8.5 6.5 6 5.5 6 7
Z001 6 8.5 6.5 6 6.5 5.5 7
Z011 5.5 9 6.5 6 6 6 7
Z024 6.5 8.5 6 6 6.5 5.5 7
Z053 6 8.5 6.5 6 6 6 7
Z020 5 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z007 5 9 6.5 6 6.5 6 6.5
Z056 5.5 8.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z019 5.5 8.5 6 6 6 6 6.5
Z030 4 9 7 6 6 6 6.5
Z055 5.5 8 6 6 6 6 6.5
Z029 5 8 6 6 6 6 6.5
Z027 5 8.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z072 4.5 8.5 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z060 6 7 8.5 5 4.5 5 6.5
Z067 6 8 7 5 5.5 5 6.5
Z009 4.5 8 6 6 6 6 6
Z031 5 7.5 5.5 6 6.5 5.5 6
Z025 4 7 6 6 5.5 6 6
Z066 6 8.5 4.5 5.5 5 6 6
Z023 5 7 5.5 5.5 6 5.5 6
Z064 4.5 7.5 4.5 6 4.5 7 5.5
Z063 4.5 7 5.5 5.5 5 6 5.5
Z052 3.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z071 4 7.5 4.5 5 5.5 4.5 5.5
Z008 3 6.5 5.5 4.5 6 4 5
Z073 5.5 7.5 4 3 0 4.5 5
Z065 4.5 4.5 4.5 5 4.5 5 4.5
Z032 3 5.5 5.5 4.5 5.5 4 4.5
Z002 4.5 6 5.5 2.5 4 2 4.5
Z013 2.5 5 4.5 3.5 5.5 2.5 4
Z070 2.5 4 5 3.5 3.5 3.5 4
Z035 3 6 5 2 6 0 4
Z034 1 5 4.5 2.5 5.5 1 3.5
Z016 3.5 6.5 5.5 6 5.5
Z061 4 5.5 5 5.5 4.5
Z074 5 8 1.5 0 2.5
Z015 6.5

ZIM Hồ Chí Minh

🏆Bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, Số Báo Danh Z014: đạt giải nhất.
Bạn Nguyễn Minh Nhựt, Số Báo Danh Z027: đạt giải nhì.
Bạn Trần Tuyết Hạnh, Số Báo Danh Z006: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z014 5.0 8.0 6.5 7.0 6.5 7.5 6.5
Z027 5.5 8.0 6.5 6.5 7.5 6.0 6.5
Z006 5.0 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5
Z001 5.0 8.0 7.0 5.0 5.5 5.0 6.5
Z012 5.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0
Z005 4.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
Z013 5.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
Z025 5.0 7.0 7.0 5.5 5.0 6.0 6.0
Z021 6.0 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0
Z003 5.0 7.5 6.0 5.5 5.0 5.5 6.0
Z002 5.0 7.0 6.0 5.0 4.5 5.5 6.0
Z020 3.5 7.0 5.5 6.5 7.5 6.0 5.5
Z010 3.5 6.0 6.0 6.5 7.0 6.6 5.5
Z015 4.5 7.0 6.0 5.0 5.5 5.0 5.5
Z026 4.0 5.5 6.0 5.0 4.0 5.5 5.0
Z011 3.5 6.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.0
Z004 4.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.0
Z016 4.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.0
Z009 3.5 6.0 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5
Z019 3.5 5.0 6.5 3.5 6.0 2.0 4.5
Z024 3.5 5.0 5.5 3.0 3.0 3.0 4.5
Z023 3.5 4.0 3.5 2.5 3.5 2.0 3.5
Z042 3.5 7.5 4.5 5.5 4