Kết quả thi thử IELTS ngày 12/8/2017 tại Anh ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

 Anh  ngữ  ZIM công bố  kết quả thi thử ngày  12/8/2017. Dựa vào kết  quả có được, ZIM chúc mừng tất cả các bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 12/7

ZIM Hà Nội

🏆Bạn Đoàn Trần Yến Chi, Số Báo Danh Z023: đạt giải nhất.
 Bạn Lâm Hà Phương, Số Báo Danh Z059: đạt giải nhì.
 Bạn Nguyễn Hồng Khánh, Số Báo Danh Z002: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z023 6.5 7 7.5 7 7 7 7
Z059 7 7 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z002 5.5 6.5 6 7 7 7 6.5
Z007 6.5 6 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z024 5 6.5 7.5 6.5 7 6.5 6.5
Z001 6 6 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z025 5.5 5 7.5 6.5 6.6 6.6 6
Z065 5.5 6 7 6 5 6 6
Z052 5.5 5.5 7 6 6.5 5.5 6
Z006 4.5 6 7 6 5.5 6.5 6
Z016 4.5 5.5 7 6 6.5 5.5 6
Z020 4 6 7 6 5 6.5 6
Z064 5.5 5.5 6.5 6 6.5 6 6
Z004 4.5 6.5 7 5.5 6 5.5 6
Z058 5.5 5 7.5 5 5 5 6
Z051 5.5 5.5 7 5 5.5 5 6
Z005 5 5 5.5 6 6 6 5.5
Z017 4 5 8 5.5 6 5.5 5.5
Z055 4.5 5.5 6.5 5.5 6 5 5.5
Z022 5 5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z062 4.5 5.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z063 4.5 5 7 4.5 4.5 4.5 5.5
Z056 5.5 5 6 4.5 5 4.5 5.5
Z066 4 4 6.5 5.5 5 6 5
Z012 3 4.5 6.5 5.5 6 5.5 5
Z015 4 5.5 6 5 5.5 4.5 5
Z018 5 5 5.5 5 6.5 4.5 5
Z014 4.5 4 5.5 5 5.5 5 5
Z054 2.5 4.5 6 5.5 6 5 4.5
Z068 4 3.5 5 5.5 5 5.5 4.5
Z060 3 4.5 4.5 5 4.5 5 4.5
Z019 4 5 5 4.5 5 4.5 4.5
Z021 4.5 4 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z003 4 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4.5
Z013 2.5 4 4.5 3 5 2 3.5
Z008 5.5 5.5 6 6.5 5.5
Z057 5.5 5.5 6 5 6.5
Z010 5 4.5 5.5 6.5 5
Z050 4.5 5.5 4.5 5 4.5
Z009 3 4 4 3.5 4.5
Z011 3 5 4 2 5
Z067 3.5 3 2.5 0 4

ZIM Hồ Chí Minh

🏆Bạn Vũ Huệ Linh, Số Báo Danh Z033: đạt giải nhất.
Bạn Phạm Vũ Song Tú, Số Báo Danh Z005: đạt giải nhì.
Bạn Vưu Ngọc Mỹ Linh, Số Báo Danh Z006: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z033 6.5 6.5 7.00 6.50 7.5 6.0 6.5
Z005 5.5 6.5 7.00 6.50 6.5 6.5 6.5
Z006 5.5 6.0 7.00 6.50 6.0 6.5 6.5
Z047 5.5 7.5 6.00 6.00 6.5 6.0 6.5
Z001 5.0 6.0 6.50 7.00 6.5 7.0 6.0
Z029 4.5 6.0 6.50 7.00 7.5 7.0 6.0
Z014 5.0 6.0 6.00 7.00 7.5 6.5 6.0
Z023 5.0 5.0 6.50 6.50 6.0 6.5 6.0
Z026 5.5 5.0 7.00 6.00 6.5 6.0 6.0
Z018 5.0 5.5 6.50 6.00 6.5 6.0 6.0
Z015 6.5 4.5 6.50 5.50 4.0 6.0 6.0
Z008 6.0 5.5 6.50 5.50 5.0 6.0 6.0
Z007 5.5 6.0 6.50 5.50 6.0 5.5 6.0
Z041 5.0 5.5 5.00 6.50 6.0 7.0 5.5
Z011 4.0 5.5 5.00 6.50 6.5 6.5 5.5
Z020 5.0 5.5 6.00 6.00 7.0 5.5 5.5
Z012 5.0 5.5 6.00 6.00 7.5 5.0 5.5
Z038 4.0 5.0 6.50 5.50 6.0 5.0 5.5
Z025 5.5 5.5 6.50 5.00 3.5 6.0 5.5
Z042 4.5 3.5 5.50 6.50 5.5 7.0 5.0
Z030 4.5 4.0 6.50 5.50 6.5 5.0 5.0
Z004 4.5 5.0 5.50 5.50 5.5 5.5 5.0
Z003 4.5 5.0 5.50 5.50 6.0 5.0 5.0
Z021 3.5 5.0 5.00 5.50 7.0 4.5 5.0
Z034 3.5 6.0 5.50 5.00 5.0 5.0 5.0
Z035 4.5 4.0 5.00 5.00 5.0 5.0 4.5
Z037 4.0 4.5 5.50 4.50 5.5 4.0 4.5
Z019 4.5 5.5 6.00 7.0 5.5 4.0
Z036 3.5 3.0 5.00 3.50 3.5 3.5 4.0
Z046 4.0 5.0 5.50 2.00 6.5 0.0 4.0
Z009 3.5 4.0 3.50 2.00 3.5 1.0 3.5
Z045 6.0 5.5 6.50
Z017 4.5 4.5 5.00
Z024 5.5 6.0
Z013 3.5 4.0