Kết quả thi thử IELTS ngày 18/11/2017 tại Anh ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM công bố kết quả thi thử ngày 18/11/2017. Dựa vào kết quả có được, ZIM chúc mừng tất cả các bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 18/11

ZIM Hà Nội

🏆Bạn Mai Thị Thu Thảo, Số Báo Danh Z030: đạt giải nhất.
Bạn Quách Duy Phương, Số Báo Danh Z057: đạt giải nhì.
Bạn Phạm Thu Ngân, Số Báo Danh Z026: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z030 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z057 6.5 6 7 6.5 5.5 7.5 6.5
Z026 6.5 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z053 5.5 6.5 7 6 6 6 6.5
Z024 6 5.5 9 5.5 5 5.5 6.5
Z051 6 5.5 5.5 7 6 7.5 6
Z015 5.5 6 6.5 6 6 6 6
Z020 5 5.5 6.5 6 5.5 6.5 6
Z008 5.5 5 6.5 6 5.5 6 6
Z055 5.5 6 6 6 6.5 6 6
Z067 6.5 6 6 6 6.5 5.5 6
Z017 5.5 5.5 6 6 6 6 6
Z009 5.5 6 6 5.5 5 5.5 6
Z070 6 5.5 6 5.5 5 5.5 6
Z029 5.5 5 5.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Z063 5.5 5 5 6.5 6 6.5 5.5
Z005 3.5 5.5 7.5 6 7 5.5 5.5
Z033 5.5 5 6 6 5.5 6 5.5
Z054 5.5 4.5 6 6 6 6 5.5
Z028 4.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z019 4.5 5 6 5.5 6 5 5.5
Z073 6 5.5 6 5 5 5 5.5
Z061 5 5 6 5 3 6 5.5
Z065 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z076 6.5 5.5 5.5 4.5 5 4.5 5.5
Z006 4.5 4.5 6 5.5 4.5 6 5
Z016 4 4.5 5 5.5 6 5.5 5
Z025 5.5 4.5 5.5 5 5 5 5
Z013 4.5 5.5 5 5 5 5 5
Z071 5 5.5 5 5 5.5 5 5
Z075 5.5 4.5 4 5 4.5 5 5
Z012 6 5 5 4.5 4 5 5
Z034 5 5.5 5.5 3.5 0 5.5 5
Z002 4 4.5 5 5 5 5 4.5
Z021 4 4 4.5 5 5.5 4.5 4.5
Z014 3.5 4.5 4 5 5.5 5 4.5
Z064 4 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4.5
Z066 3.5 3.5 6 4 3 4.5 4.5
Z069 4 4.5 5 3.5 3.5 3.5 4.5
Z062 1 5 4.5 4 6 3 3.5
Z074 2.5 3 1 1.5 4 0 2
Z059 4.5 5.5 7.5 6.5 8
Z052 5.5 5 6.5 6.5 6.5
Z018 6 5.5 5.5 5.5
Z022 5 5.5 5.5 5 6
Z004 4.5 5 5 5.5 5
Z035 4.5 5 2 6.5
Z072 5 4.5 6 3.5
Z068 1 5.5 3 5 2
Z010 4.5 5 6

ZIM Hồ Chí Minh

🏆Bạn Đan Châu Minh Thư, Số Báo Danh Z040: đạt giải nhất.
Bạn Nguyễn Lê Trung Dũng, Số Báo Danh Z017: đạt giải nhì.
Bạn Dương Bích Vân, Số Báo Danh Z047: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z040 6.5 7 7.5 7.5 7 7.5 7
Z017 6.5 7 6.5 7 6.5 7.5 7
Z047 6.5 6.5 7.5 6 5.5 6 6.5
Z020 6 6 8 6 6.5 6 6.5
Z024 6 6 7.5 6 6.5 5.5 6.5
Z053 5.5 6.5 7 6 6.5 5.5 6.5
Z052 6 6 6 6 6 6 6
Z058 5 6 7 5.5 6.5 5 6
Z051 6.5 6 6.5 5.5 6 5.5 6
Z050 6 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z057 5.5 5.5 7.5 4.5 0 7 6
Z035 6.5 6 7 3.5 6.5 2 6
Z009 6 5 6 5.5 5 6 5.5
Z015 6 5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z021 4.5 5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z041 5 4.5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z002 5.5 5.5 6 5 5 5 5.5
Z001 6 5 7 4.5 5 4.5 5.5
Z027 5.5 5.5 6.5 4.5 5 4.5 5.5
Z036 3.5 4 6 6.5 6 6.5 5
Z008 4.5 4 5.5 5 5.5 5 5
Z056 5.5 4 6 4.5 4.5 4.5 5
Z013 4 5 5.5 4.5 4 4.5 5
Z028 5.5 4 5.5 4.5 5 4.5 5
Z010 5 5 5.5 4 5.5 3.5 5
Z018 4 3.5 4 6 5.5 6.5 4.5
Z014 5 4 4.5 5 4.5 5 4.5
Z012 3.5 5 3.5 5 4.5 5 4.5
Z034 3.5 3.5 5 4.5 4 5 4
Z029 3.5 5 3.5 4.5 5 4.5 4
Z039 3.5 4 5 4 4 4 4
Z030 5.5 7 6.5 7 6.5
Z026 6 6.5 5.5
Z044 4 6.5 5 5 5
Z011 3.5 3.5 5 5.5 4.5
Z049 4.5 4.5 4.5 5 4.5
Z048 5.5 5 4 4.5 4
Z004 5.5 5.5 2.5 0 4
Z005 6 5 2 1.5 2.5
Z043 3.5 5