Kết quả thi thử IELTS ngày 4/11/2017 tại Anh ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM công bố kết quả thi thử ngày 4/11/2017. Dựa vào kết quả có được, ZIM chúc mừng tất cả các bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 4/11

ZIM Hà Nội

🏆Bạn Nguyễn Nghiêm Quang Huy, Số Báo Danh Z069: đạt giải nhất.
Bạn Vũ Ngọc Khánh, Số Báo Danh Z015: đạt giải nhì.
Bạn Hoàng Diệu Pháp, Số Báo Danh Z014: đạt giải ba.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z069 4.5 6.5 7 6 6.5 6 6
Z015 5.5 6 6.5 6 5.5 6.5 6
Z014 5 7 7 5.5 4.5 6 6
Z056 4.5 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z070 5 7.5 6.5 5 5 5 6
Z027 3 6 6 6.5 6 6.5 5.5
Z066 3 5 7 6 6.5 5.5 5.5
Z065 4 6 6.5 6 5 6.5 5.5
Z072 4 5 6.5 6 6.5 5.5 5.5
Z053 4.5 6 6 6 6 6 5.5
Z064 4 6 5.5 6 7 5.5 5.5
Z068 4 6.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z003 4 6 6.5 5.5 6 5 5.5
Z021 4 5 6.5 5.5 5 6 5.5
Z020 3.5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z059 4 6 6.5 5 5 5 5.5
Z002 3.5 6 6.5 5 5.5 5 5.5
Z022 4.5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z062 5.5 5.5 6.5 4.5 2 5.5 5.5
Z010 4 6.5 6.5 4.5 5 4 5.5
Z006 2.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 5
Z016 3 5 6 6 6 6 5
Z007 2.5 5 5.5 6 5.5 6 5
Z025 3 5.5 6.5 5.5 6 5 5
Z060 3 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5
Z057 3 5 6 5.5 5 5.5 5
Z055 2.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5
Z009 3 6 5.5 5.5 5 5.5 5
Z063 3 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z073 3.5 5 6.5 5 5.5 5 5
Z024 3 5 6.5 5 4 5.5 5
Z054 3 4.5 6.5 5 5.5 5 5
Z017 2.5 5.5 6.5 5 5.5 5 5
Z013 4 5.5 6 5 5 5 5
Z008 3 5 6 5 4.5 5 5
Z071 4 4.5 5.5 5 3 6 5
Z019 2.5 5 5 5.5 5 5.5 4.5
Z067 2.5 5.5 5.5 5 5 5 4.5
Z005 3.5 4.5 4.5 5 4.5 5 4.5
Z028 4 4 6 4 4 4 4.5
Z001 2 4 5 5 5 5 4
Z012 4.5 6 6 5.5 6.5
Z011 4 5.5 5.5 5 5.5
Z004 3.5 6 5 5.5 5
Z058 2 4 5 5 5