[NEWS] Đề thi IELTS Writing 21-4-2018 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

luyen thi ielts

Cập nhật đề thi IELTS writing mới nhất ngày 21-4-2018.
Nắm chắc được xu hướng ra đề trong quá trình luyện thi IELTS.

Task 1: Line
Task 2: Organized tour to remote community and other countries is increasingly popular. Is it a positive or negative development for the local people and environment?