Tổng hợp 1.8 GB luyện nghe IELTS từ British Council - Anh ngữ ZIM

luyen thi ieltsTổng hợp nguồn luyện nghe IELTS từ British Council

1. Trọn bộ 18 videos hướng dẫn thi IELTS của British Council giới thiệu về cấu trúc bài thi IELTS, thời gian thi và đưa ra giới thiệu tổng quát về bài thi IELTS, giúp các bạn hiểu rõ và có những chuẩn bị tốt nhất. 18 videos chia ra từng chủ đề để các bạn tiện theo dõi.

  • Hướng dẫn thi IELTS WRITING
1. Journey to IELTS – Writing test
2. IELTS Writing Task 1 things you must do
3. IELTS Writing Task 1 – tips and advice
4. IELTS Writing Answer the question!
5. IELTS Writing Task response Task achievement
6. IELTS Writing Coherence & Cohesion
7. IELTS Writing Grammar
8. IELTS Writing Vocabulary
9. IELTS preparation: Power Writing for IELTS Task 2 Writing​
  • Hướng dẫn thi IELTS SPEAKING
1. Improve English for the IELTS Speaking test
2. Improve English for the IELTS Speaking test: Grammar
3. Improve English for the IELTS Speaking test: Pronunciation
4. Improve English for the IELTS Speaking test: Fluency and Coherence
5. IELTS Speaking: Improve English & prepare for IELTS – Vocabulary​
  • Hướng dẫn thi IELTS READING
1. Journey to IELTS – Reading test
2. IELTS Reading​
  • Hướng dẫn thi IELTS LISTENING
1. IELTS Listening
2. Journey to IELTS – Listening test​

Tạm thời ngừng cho phép Download

2. Bộ Podcast của British Council gồm hơn 379 bài nghe và video (phần lớn là bài nghe) kèm file PDF transcript về nhiều chủ đề, gồm cả poems và stories, articles, themes…
Dung lượng: 1.6 GB

Tạm thời ngừng cho phép Download