5 cách diễn đạt "cực hiệu quả" thay thế cho Good - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

luyen thi ielts

Lưu ý: những cách thay thế này không phải “xịn” hơn mà những từ này diễn đạt sắc thái cụ thể hơn từ good.

Vấn đề của từ good trong Academic Writing là nghĩa rất chung chung trong khi Academic Writing nhấn mạnh vào sự cụ thể của thông tin nhằm tránh sự sai lệch trong việc truyền đạt kiến thức. Trong nhiều trường hợp, để sắc thái nghĩa rõ ràng cụ thể hơn, ta có thể thay từ good bằng những cách sau:

1. Miêu tả chất lượng tốt sử dụng excellent

Thay vì: Museums in this ancient city are kept in good condition.

Hãy viết: Museums in this ancient city are kept in excellent condition.

2. Miêu tả tính chất một quan điểm sử dụng convincing

Thay vì: Using alternative meat products due to meat’s harmful impacts is a good argument.

Hãy viết: Using alternative meat products due to meat’s harmful impacts is a convincing argument.

3. Miêu tả tính chất của một kế hoạch, lời khuyên sử dụng sound 

Thay vì:

Planting more trees in city centers is a good plan.

Parents always give their children good advice on their social lives.

Hãy viết:

Planting more trees in city centers is a sound plan.

Parents always give their children sound advice on their social lives.

4. Miêu tả thành tích sử dụng commendable/praiseworthy

Thay vì: Obtaining 9.5 IELTS is a good achievement.

Hãy viết: Obtaining 9.5 IELTS is a commendable/praiseworthy achievement.

5. Miêu tả trải nghiệm sử dụng valuable 

Thay vì: Seeing objects of great historical significance is a good experience for anyone who is interested in history.

Hãy viết: Seeing objects of great historical significance is a valuable experience for anyone who is interested in history.

Và còn các trường hợp khác.

Việc thay thế từ good phụ thuộc vào thông điệp, tính chất của sự vật được nhắc đến trong câu văn. Từ thay thế từ good phải diễn đạt cụ thể và rõ ràng tính chất của sự vật hoặc quan điểm của người viết về sự vật đó.

 

Toàn ZIM – Anh Ngữ ZIM

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain