Bài mẫu IELTS Writing Task 2 và từ vựng chủ đề Scientific Research

Để đạt được hiệu quả trong việc tham khảo bài mẫu IELTS Writing, các sĩ tử luyện thi IELTS hãy cùng tìm hiểu về phần thi IELTS Writing Task 2 cũng như dạng bài Opinion.

Giới thiệu bài thi IELTS Writing Task 2 và dạng bài Opinion

Bài thi IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 là phần thứ 2 trong bài thi IELTS Writing.

Tại đây, thí sinh được yêu cầu viết bài luận tối thiểu 250 từ để đưa ra những chính kiến tranh luận hay nhận định về 1 ý kiến hoặc vấn đề. Để chứng minh và làm rõ nhận định của mình, thí sinh nên đưa ra luận cứ như các ví dụ cụ thể để tăng sự thuyết phục.

Dạng bài Opinion

Đặc điểm: Ở dạng bài này, đề bài sẽ đưa ra một thực trạng hoặc xu hướng và ý kiến đánh giá của một nhóm người về thực trạng và xu hướng đó.

Yêu cầu: Người viết phải nêu quan điểm của mình với ý kiến trên (đồng ý hay không đồng ý) và nêu lí do.

Đối với dạng bài này, người viết cần nêu một quan điểm, lập trường rõ ràng ngay từ phần mở bài và phát triển nó xuyên suốt cả bài viết. Người viết có thể chỉ đơn giản đưa ra quan điểm bằng câu: Personally, I agree/disagree with this statement for the following reasons. Ngoài ra, tùy vào đề bài mà ta có thể trình bày quan điểm một cách cụ thể hơn.

Ví dụ về đề bài dạng Opinion

Some people think schools are no longer necessary because children can get so much information from the internet that they can study just as well at home.
To what extent do you agree or disagree?

Xem thêm  Bài mẫu IELTS Writing và Từ vựng theo chủ đề Tourism

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 và từ vựng chủ đề Scientific Research

Topic

Scientific research should be carried out and controlled by governments rather than private companies. Do you agree or disagree?

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Scientific Research
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Scientific Research

Chủ đề Scientific Research với những từ khoá như Scientific Research; government; private companies.

Bài mẫu

Scientific research plays an important role in the development of humanity. Some people think that the responsibility for conducting and managing it should be taken by governments, and not by private companies. Personally, I believe that both governments and private businesses should have the right and duty to carry out research.

I believe that governments should play the leading role in performing research due to a number of reasons. Firstly, scientific research is the key to finding solutions to the pressing concerns of society. Thorough medical research, for example, needs to be conducted by governments to develop vaccines against potential epidemics. Research into renewable energies is also crucial to deal with global warming. These kinds of research require a great deal of spending, which can only be afforded by the government. In addition, scientific studies controlled by governments will ensure that reliable and ethical methods are used, and minimize the risk of these studies being used for criminal activity. For instance, studies related to nuclear power or weapons must be carried out or supervised by governmental organizations to protect a country from terrorism or other warfare.

However, private companies can do research which is not carried out by governments. In fact, many useful scientific discoveries have been made by private institutions. To illustrate, the invention of the iPhone by Apple, a corporation in the US began the era of smartphones and facilitated modern forms of interaction between people all over the world. Furthermore, encouraging profit-driven companies to conduct scientific investigations will help them develop their own products and create competition in the marketplace. Society will therefore benefit from new inventions and better products.

In conclusion, although governments should control and carry out major scientific studies, private companies should not be deprived of the right to do research.

(297 words)

Từ vựng

 • Play the leading role in something (phr): Đóng một vai trò dẫn đầu trong việc gì đó
 • To be the key to something (phr): Là nguyên nhân chính cho cái gì đó
 • To develop vaccines against potential epidemics (phr): Phát triển vác xin cho các bệnh dịch
 • To deal with something (phr): Giải quyết vấn đề gì đó
 • To minimize the risk of something (phr): Giảm thiểu rủi ro cho cái gì đó
 • To begin the era of something (phr): Bắt đầu kỉ nguyên của cái gì đó
 • To facilitate modern forms of interaction: Làm phát triển những loại hình tương tác hiện đại
 • To conduct/carry out scientific investigations: Tiến hành sự điều tra về khoa học
Xem thêm  Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Sports

Tham khảo các tài liệu luyện thi IELTS Writing

IELTS Writing 2019 Review – Giải đề IELTS Writing 2019

IELTS Writing 2019 Review – Giải đề IELTS Writing 2019
IELTS Writing 2019 Review – Giải đề IELTS Writing 2019
 
IELTS Writing 2019 Review là ấn phẩm được đội ngũ chuyên gia luyện thi IELTS tại Anh Ngữ ZIM biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết về độ khó của đề thi IELTS Writing trong cả năm 2019. Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp nhiều phương án xử lý các đề thi cụ thể qua việc phân tích đề, lập dàn ý và bài mẫu tham khảo.

 

 • Tổng hợp đề thi thật IELTS Writing (hình thức thi trên giấy) trong năm 2019
 • Phân tích đề bài
 • Gợi ý các hướng triển khai idea và lập dàn bài
 • Bài mẫu tham khảo Band điểm 7+
 • Phân tích từ vựng hay và cấu trúc câu nổi bật trong bài

Tải sách IELTS Writing 2019 Review

Understanding Grammar for IELTS

Từ nền tảng cho tới chiến lược viết bài IELTS Writing
Từ nền tảng cho tới chiến lược viết bài IELTS Writing

Understanding Grammar for IELTS cung cấp cho người học cái nhìn hệ thống xuyên suốt làm thế nào để viết một bài luận bắt đầu từ thành phần cơ bản nhất từ và câu (sách Writing a Sentence) cho tới hướng dẫn xây dựng đoạn văn và hướng dẫn viết bài luận hoàn chỉnh (sách Pragraph and Essay)

Tìm hiểu thêm

Understanding Grammar for IELTS – Sentence

Understanding Grammar for IELTS – Pragraph and Essay

Leave a Comment