Bài mẫu IELTS Writing và Từ vựng theo chủ đề Education - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

luyen thi ielts

Some people believe that it is more important to teach children the literature of their own country than other countries. Do you agree or disagree?

Phân tích:

 • Chủ đề: Education – chủ đề khá phổ biến trong các đề thi IELTS
 • Keywords: teach children, literature, own country, other countries
 • Dạng bài: Opinion essays. Đưa ra ý kiến cá nhân về một vấn đề được đưa ra ở câu hỏi.
 • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết đưa ra 2 lợi ích của tác phẩm văn học trong nước đối với người học; 2 lợi ích của tác phẩm văn học nước ngoài đối với người đọc. Quan điểm đưa nhanh ở mở bài, kết bài và body 2.

Cấu trúc bài viết:

Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Body 1: Lợi ích của các tác phẩm văn học trong nước – 2 lợi ích

1st idea: Làm giàu cho kĩ năng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh.

Support: Học sinh có thể học được cách sử dụng linh hoạt từ vựng, ngữ pháp và cách diễn đạt ý tưởng → Tích lũy kiến thức về ngôn ngữ để trợ giúp học sinh trong học tập và giao tiếp sau này.

2nd idea: Cho học sinh cái nhìn sâu sắc về nền văn hóa của họ

Support: Ví dụ – các tác phẩm truyền thống như truyện cổ, truyền thuyết, v.v. → Học sinh hiểu hơn về các giá trị quốc gia → tăng lòng yêu nước

Body 2: Lợi ích của các tác phẩm văn học nước ngoài – 2 lợi ích

1st idea: Học sinh có thể mở rộng kiến thức

Support: Học sinh có thể biết được các sự kiện xảy ra ở nơi khác trên thế giới và các nền văn hóa khác nhau → tăng cường nhận thức về sự đa dạng phong phú của thế giới.

2nd idea: Học sinh có thể sẵn sàng cho toàn cầu hóa.

Support: Học sinh có thể chuẩn bị để thích nghi với những nền văn hóa khác.

Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu

It is argued by some people that local literature is of greater importance in children’s education compared to foreign literature. From my perspective, I disagree with this view since both types of literature play equal roles in the development of children.

On the one hand, locally written works come with numerous benefits to students. Firstly, these pieces of art can enrich student’s skills to use their own language. Indeed, through learning literature of their mother tongue, students can learn the art of using the language such as the flexibility in the vocabulary highlights used, the syntax of sentences, and different ways to convey ideas. Hence, linguistic knowledge will gradually be built up and benefit the students not only in their study but also in social communication. Secondly, national literary works give students an insight into their own culture. For example, through traditional literature, namely fairy tales, legends and fables, students can become familiar with their traditions, native terms and also national values which have been passed down from generation to generation. As a result, they will naturally develop a sense of national identity and patriotism.

On the other hand, studying foreign literature is also advantageous for the following reasons. To begin with, it gives learners opportunities to expand their horizons by showing them a bigger picture of the outside world. Having access to foreign historical events and cultures, commentaries on politics, society, and stereotypes in literature from countries abroad will foster students’ awareness of the diversity of the world. Additionally, the students will be equipped with a broader range of knowledge to help them be more prepared for the globalized world that we are living in today. To be more specific, the students will have a grasp of the culture of foreign countries and how to adapt themselves in terms of manners, customs or behaviours if they live in that new environment or dealing with foreigners.

In conclusion, it seems to me that there is a need to teach both local and foreign literature at schools so that students can develop comprehensively.

Từ vựng:

 • Locally written works = national literary works = Tác phẩm văn học trong nước
 • Mother tongue: Tiếng mẹ đẻ
 • Linguistic knowledge: Kiến thức về ngôn ngữ
 • To pass down from generation to generation: Duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác
 • To develop a sense of national identity and patriotism: Phát triển tinh thần và niềm tự hào dân tộc
 • To have access to something: Tiếp cận với cái gì đó
 • To be equipped with something: Được trang bị với cái gì đó

By ZIM Academic English School

Bài mẫu được lấy từ tài liệu IELTS Writing Review – 2018