Bài mẫu IELTS Writing và Từ vựng theo chủ đề Tradition and Modern lifestyle - Trường Anh Ngữ Học Thuật

 

Large shopping malls are replacing small shops. Do you think it is a positive or negative development?

Cấu trúc bài viết

Introduction:

Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Body 1:  Lợi ích: tiết kiệm thời gian và tăng độ tiện lợi.

1st idea: Nhiều cửa hàng bán nhiều loại sản phẩm khác nhau trong một trung tâm mua sắm

Support: một trung tâm thương mại bao gồm: cửa hàng tạp hóa, cửa hàng quần áo, cửa hàng đồ ăn và các dịch vụ giải trí.

Body 2: Một số lợi ích khác của các trung tâm thương mại:

1st idea: các chương trình khuyến mãi và ưu đãi lớn tại các trung tâm thương mại.

2nd idea: các trung tâm thương mại thường đi kèm với không gian rộng lớn, tiện nghie, và phục vụ khách hàng chu đáo (bãi đỗ xe đảm bảo an toàn).

Support: khách hàng có xu hướng chuyển sang các trung tâm thương mại lớn để mua hàng.

Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu

In recent years, there has been an increasing number of shopping malls being built, leading to the disappearance of small stores. In my opinion, this change brings about both positive and negative impacts, though the impacts are more negative in the long term.

On the one hand, the boom in the number of shopping malls has offered customers a wide range of benefits. First of all, people can now save time shopping thanks to the availability of many types of stores located in the one complex. Shopping malls offer groceries, clothing, and books, along-side food courts and entertainment facilities, all under the one roof. This provides a lot of convenience to people who choose to shop there instead of in separate smaller stores.

Moreover, shopping malls usually offer more discounts and promotions that customers can benefit from, when compared to small stores. Furthermore, smaller stores cannot usually provide customers with the added advantage of large, convenient and safe parking facilities that most shopping malls offer. As a result, more and more people are choosing to shop at large shopping malls, leading to a decrease in the number of people purchasing goods from small shops.

There are, however, a number of benefits to people and communities that shopping in smaller stores can bring. For example, locally-owned, family-run businesses are more likely to provide friendlier and better customer service than larger shopping malls and chain stores. In addition, more locally owned small businesses is better for local economies and communities in the long term, by providing more employment, profits and income to local people.

In conclusion, the proliferation of shopping malls could have positive effects on customers but it is likely to drive small local businesses out of business, and have a negative impact on local economies, with most profits being taken by non-local businesses.

Từ vựng

  • The disappearance of small stores: Sự biến mất của những cửa hàng nhỏ
  • The boom in = the proliferation of something = Sự bùng nổ của cái gì đó
  • To offer somebody something = to provide something to somebody = Cung cấp cho ai đó cái gì đó
  • The availability of something: Sự sẵn có của cái gì đó
  • Entertainment facilities: Cơ sở vật chất giải trí
  • Discounts and promotions: Giảm giá và khuyến mại
  • Family-run businesses: Doanh nghiệp cá nhân

By ZIM Academic English School

Bài mẫu được lấy từ tài liệu IELTS Writing Review – 2018