Tag: idioms

tu-vung-chu-de-music-va-ung-dung-vao-cach-tra-loi-ielts-speaking

Từ vựng chủ đề Music và ứng dụng vào cách trả lời IELTS Speaking

Từ vựng chủ đề Music đồng thời hướng dẫn cách học từ vựng qua ngữ cảnh và cách ứng dụng từ vựng này vào phần trả lời IELTS speaking part 1 và part 2

0

Tags