Tag: IELTS 5.5

9-collocations-chu-de-tourism-trong-ielts-writing-va-ung-dung

9 Collocations chủ đề Tourism trong IELTS Writing và ứng dụng

Giới thiệu 9 collocations chủ đề Tourism – Du lịch trong IELTS Writing Task 2 đồng thời lồng ghép các đầu mối ngữ cảnh giúp người đọc hình dung rõ ràng hơn ý nghĩa và cách ứng dụng collocation.

0

Tags