Tag: Toeic listening

collins-skills-for-the-toeic-test-listening-and-reading-review-va-huong-dan-su-dung-sach

Collins Skills for the TOEIC test - Listening and Reading: Review và hướng dẫn sử dụng sách

Giới thiệu tổng quan về tài liệu luyện thi TOEIC - Collins Skills for the TOEIC test - Listening and Reading: nội dung trọng tâm và hướng dẫn sử dụng sách tối ưu nhất.

0
Trong kì thi TOEIC, phần 2 của đề thi gồm 25 câu hỏi ngắn (chiếm ¼ tổng số câu của phần nghe). Thí sinh cần nghe được câu hỏi và chọn được nội dụng trả lời phù hợp cho câu hỏi đó. Việc hiểu được cách cấu thành câu hỏi cũng như cách trả lời cho dạng câu hỏi sẽ bổ trợ thêm cho việc nghe, từ đó giúp thí sinh tìm được đáp án chính xác một cách dễ dàng hơn.

Tags