Blog - Page 3 of 68 - Anh Ngữ ZIM

Nội dung bài viết1 Bài mẫu IELTS Speaking và từ vựng chủ đề Garden1.1 IELTS Speaking Part 11.2 IELTS Speaking Part 21.2.1 Đề bài1.2.2 Bài mẫu tham khảo1.2.3 Từ vựng1.2.4…

Nội dung bài viết1 Bài mẫu IELTS Speaking và từ vựng chủ đề Garden1.1 IELTS Speaking Part 11.2 IELTS Speaking…

Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng ghi điểm theo chủ đề Health Nội dung bài viết0.1 Đề số 10.1.1 Phân tích đề bài0.1.2 Cấu trúc bài viết0.1.3 Bài mẫu…

Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng ghi điểm theo chủ đề Health Nội dung bài viết0.1 Đề số 10.1.1…

Những câu hỏi về topic “Money”  là thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS. Bài viết dưới đây gửi tới bạn học các bài mẫu IELTS Speaking tham khảo…

Những câu hỏi về topic “Money”  là thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS. Bài viết dưới đây gửi…

Bài mẫu IELTS Speaking chủ đề Truth

Nội dung bài viết1 Bài mẫu IELTS Speaking và từ vựng chủ đề Truth1.1 IELTS Speaking Part 21.2 IELTS Speaking Part 32 Tài liệu tham khảo thêm về bài mẫu…

Nội dung bài viết1 Bài mẫu IELTS Speaking và từ vựng chủ đề Truth1.1 IELTS Speaking Part 21.2 IELTS Speaking…

IELTS (International English Language Testing System) là Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế được tổ chức tại hơn 800 trung tâm trên toàn thế giới Hay còn gọi…

IELTS (International English Language Testing System) là Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế được tổ chức tại hơn…

Trước khi đến với bài mẫu IELTS Speaking tham khảo về chủ đề equipment – một chủ đề xuất hiện trong đề thi thật, hãy cùng tìm hiểu về phần…

Trước khi đến với bài mẫu IELTS Speaking tham khảo về chủ đề equipment – một chủ đề xuất hiện…