Blog - Page 3 of 37 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
luyen thi ielts

Writing: Anh ơi, em hay sử dụng 1 cấu trúc bài và 1 số câu văn nhất định viết ở tất cả các bài. Như vậy có bị trừ điểm…

Writing: Anh ơi, em hay sử dụng 1 cấu trúc bài và 1 số câu văn nhất định viết ở…

luyen thi ielts

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc Band 7 thường được dùng trong bài thi IELTS Writing Task 1. Tổng hợp từ vựng sử dụng trong các bài mẫu Band…

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc Band 7 thường được dùng trong bài thi IELTS Writing Task 1. Tổng…

luyen thi ielts

People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns? Phân tích đề…

People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage…

luyen thi ielts

Education là một chủ đề rất phổ biến trong đề thi IELTS Writing Task 2. Dưới đây là tổng hợp bài mẫu Band 7+ và những từ vựng theo chủ…

Education là một chủ đề rất phổ biến trong đề thi IELTS Writing Task 2. Dưới đây là tổng hợp…

People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns? Phân tích đề…

People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage…

luyen thi ielts

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports,…

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football,…