Blog - Trang 38 trên 67 - Trường Anh Ngữ Học Thuật
luyen thi ielts

Một tip cực hay trong phòng thi Speaking giúp bài nói trôi chảy hơn rất nhiều, đó là “PEE” ) cho hầu hết mọi chủ đề khác nhau. Vậy technique PEE…

Một tip cực hay trong phòng thi Speaking giúp bài nói trôi chảy hơn rất nhiều, đó là “PEE” ) cho…

luyen thi ielts

1. Biến đổi từ loại Ví dụ 1: The graph below shows the contribution of three sectors – agriculture, manufacturing, and business and financial services to the UK economy in…

1. Biến đổi từ loại Ví dụ 1: The graph below shows the contribution of three sectors – agriculture, manufacturing,…

luyen thi ielts

51 Từ vựng thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Đây đều là các từ vựng học thuật xuất hiện trong các bài thi IELTS đặc biệt là kĩ…

51 Từ vựng thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Đây đều là các từ vựng học thuật xuất…

luyen thi ielts

Dưới đây là 5 Idioms hiệu quả tiếp nối cho series Idioms ghi điểm cho bài thi IELTS Speaking. Mọi người cùng tham khảo để áp dụng nhé. 1. To…

Dưới đây là 5 Idioms hiệu quả tiếp nối cho series Idioms ghi điểm cho bài thi IELTS Speaking. Mọi…