Cải thiện band điểm IELTS Writing cùng bộ sách IELTS Writing Task 2 Samples

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

IELTS Writing Task 2 là bài thi được đánh giá khó hơn Task 1, yêu cầu một bài viết hoàn chỉnh ít nhất 250 từ trong thời gian 40 phút. Để đạt được band 7.0 trở lên, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chí trong Band Descriptor gồm hoàn thành yêu cầu đề bài (Task Achievement), vốn từ vựng phong phú (Lexical Resource), ngữ pháp sử dụng đúng và đa dạng (Grammatical Range and Accuracy), mạch lạc và có sự liên kết giữa các câu, từ nối chính xác (Coherence and Cohesion). Bộ tài liệu IELTS Writing Task 2 Samples được biên soạn giúp người học có thêm bài mẫu tham khảo, cải thiện tư duy và bổ sung từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo chủ đề.

Giới thiệu chung về bộ sách IELTS Writing Task 2 Samples

Bộ tài liệu IELTS Writing Task 2 Samples là bộ tài liệu gồm 5 cuốn tương ứng 5 dạng đề thi trong Task 2:

  • IELTS Writing Task 2 dạng Discussion
  • IELTS Writing Task 2 dạng Two-part question
  • IELTS Writing Task 2 dạng Opinion
  • IELTS Writing Task 2 dạng Cause & Solution
  • IELTS Writing Task 2 dạng Advantage/ Disadvantage

Mỗi cuốn sách cung cấp 10 bài mẫu cho các đề thi thật IELTS Writing Task 2 những năm gần đây, đưa ra từ vựng theo chủ đề và phân tích các cấu trúc ngữ pháp quan trọng. Từ đó, người học có thể cải thiện cách phát triển ý, dễ dàng ghi nhớ và vận dụng từ vựng, ngữ pháp vào các bài viết cùng chủ đề.

Xem chi tiết và đặt mua sách tại đây.

Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm

 

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...