Một số website hỗ trợ thông tin học bổng

Những năm gần đây, nhu cầu đi du học tại môi trường đại học và sau đại học tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, không hề dễ để các bạn học sinh, sinh viên tìm được những học bổng giá trị cao hoặc những học bổng toàn phần của các nước trên thế giới