Gốc từ là gì và ứng dụng trong việc cải thiện tốc độ đọc hiểu trong IELTS Reading

Nếu người học tiếp cận với bài thi IELTS Reading khi chưa có một “ngân hàng từ vựng” đủ lớn, điều có thể sẽ gây khó khăn trong việc hiểu cặn kẽ nội dung bài đọc và trả lời câu hỏi. Một trong rất nhiều cách tiếp cận giúp người học tiếng Anh giải quyết vấn đề này là: học Gốc Từ. Bài viết này sẽ đề cập đến định nghĩa về Gốc Từ, cách ứng dụng của Gốc Từ trong việc mở rộng ngân hàng từ vựng của người học tiếng Anh cũng như góp phần tăng tốc độ đọc trong khi làm phần thi đọc IELTS Reading.