Reading Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM gửi đến bạn học 6 cuốn tài liệu tự học reading chinh phục Band điểm 7+. Mỗi cuốn tài liệu đều cung cấp mẹo làm đề và…

Anh ngữ ZIM gửi đến bạn học 6 cuốn tài liệu tự học reading chinh phục Band điểm 7+. Mỗi…

YÊU CẦU: Hoàn thành bản tóm tắt Số lượng từ được giới hạn trước LƯU Ý: Có 2 dạng summary completion: Tóm tắt của toàn bộ bài Tóm tắt của…

YÊU CẦU: Hoàn thành bản tóm tắt Số lượng từ được giới hạn trước LƯU Ý: Có 2 dạng summary…

Multiple Choice là một dạng khó trong IELTS READING. Mục đích của dạng bài này nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu thông tin chính trong bài đọc và cách…

Multiple Choice là một dạng khó trong IELTS READING. Mục đích của dạng bài này nhằm đánh giá khả năng…

YES/NO/NOT GIVEN thường bị nhầm với TRUE/FALSE/NOT GIVEN, dù không có độ phổ biến bằng dạng bài này. Bài viết dưới đây, IELTS SHARE gửi tới bạn học Chiến lược…

YES/NO/NOT GIVEN thường bị nhầm với TRUE/FALSE/NOT GIVEN, dù không có độ phổ biến bằng dạng bài này. Bài viết…

Chủ đề BUSINESS là một trong những chủ đề cực phổ biến, có tần suất xuất hiện nhiều trong cả 4 task của IELTS. Việc bổ sung cho mình các kiến thức…

Chủ đề BUSINESS là một trong những chủ đề cực phổ biến, có tần suất xuất hiện nhiều trong cả 4 task…

Chủ đề ENVIRONMENT là một trong những chủ đề cực phổ biến, có tần suất xuất hiện nhiều trong cả 4 task của IELTS. Việc bổ sung cho mình các…

Chủ đề ENVIRONMENT là một trong những chủ đề cực phổ biến, có tần suất xuất hiện nhiều trong cả…

Summary Completion With A Box là một dạng bài khó, yêu cầu thí sinh cần phải nắm chắc kiến thức về từ vựng nói chung và synonyms nói riêng. Bài…

Summary Completion With A Box là một dạng bài khó, yêu cầu thí sinh cần phải nắm chắc kiến thức…

Intensive Reading có thể được coi là phương pháp đọc – hiểu của người Việt mình. Khi đọc một văn bản, điều cốt yếu là phải hiểu được bài viết,…

Intensive Reading có thể được coi là phương pháp đọc – hiểu của người Việt mình. Khi đọc một văn…

  Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung. Lưu ý: Số tiêu đề luôn nhiều hơn số đoạn…

  Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho  trước vào các đoạn tương ứng với nội dung.…

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain