Reading Archives - Trường Anh Ngữ Học Thuật

Trước ngày thi 1 tháng Tập cách quản lý thời gian IELTS Writing Nếu muốn giành thế chủ động trong IELTS Writing thì bắt buộc trước đó bạn phải ‘đánh…

Trước ngày thi 1 tháng Tập cách quản lý thời gian IELTS Writing Nếu muốn giành thế chủ động trong…

IELTS Reading tuy là một kĩ năng “dễ thở” nhất trong bài thi IELTS không có nghĩa là nó đơn giản và dễ ăn điểm. Để bước vào phòng thi…

IELTS Reading tuy là một kĩ năng “dễ thở” nhất trong bài thi IELTS không có nghĩa là nó đơn…

Đọc tiểu thuyết nguyên bản bằng Tiếng Anh chưa bao giờ là một điều dễ dàng với người học, nhưng nó có thể được coi là một trong những phương…

Đọc tiểu thuyết nguyên bản bằng Tiếng Anh chưa bao giờ là một điều dễ dàng với người học, nhưng…

Một trong những cách hiệu quả để cải thiện kĩ năng IELTS Reading là đọc báo online. Đọc báo Tiếng Anh không những giúp bạn học tăng vốn từ vựng…

Một trong những cách hiệu quả để cải thiện kĩ năng IELTS Reading là đọc báo online. Đọc báo Tiếng…

Anh ngữ ZIM gửi đến bạn học 6 cuốn tài liệu tự học reading chinh phục Band điểm 7+. Mỗi cuốn tài liệu đều cung cấp mẹo làm đề và…

Anh ngữ ZIM gửi đến bạn học 6 cuốn tài liệu tự học reading chinh phục Band điểm 7+. Mỗi…

YÊU CẦU: Hoàn thành bản tóm tắt Số lượng từ được giới hạn trước LƯU Ý: Có 2 dạng summary completion: Tóm tắt của toàn bộ bài Tóm tắt của…

YÊU CẦU: Hoàn thành bản tóm tắt Số lượng từ được giới hạn trước LƯU Ý: Có 2 dạng summary…

Multiple Choice là một dạng khó trong IELTS READING. Mục đích của dạng bài này nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu thông tin chính trong bài đọc và cách…

Multiple Choice là một dạng khó trong IELTS READING. Mục đích của dạng bài này nhằm đánh giá khả năng…