Giới thiệu TOEIC Listening Part 1 và phương pháp làm bài

Bài kiểm tra TOEIC 2 kỹ năng nghe và đọc được xem là một trong những bài thi phổ biến nhằm đánh giá sự thành thạo tiếng Anh của người học ngôn ngữ. Bài kiểm tra kéo dài 120 phút với 200 câu trắc nghiệm được chia thành 2 phần là nghe hiểu và đọc hiểu.

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...