Lý luận diễn dịch trong IELTS Writing Task 2

Lý luận diễn dịch trong IELTS Writing Task 2

Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu và phân tích các hình thức của lý luận diễn dịch (deductive reasoning), một loại hình lý luận phổ biến hiện đang được ưa chuộng và áp dụng trong đa số các bài kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế hiện nay như IELTS, GMAT, vv. Bên cạnh đó, bài viết cũng sẽ đề cập đến tính ứng dụng của lý luận diễn dịch vào phần thi Writing Task 2 trong IELTS.

lap-luan-trong-ielts-writing-task-2

7 phương pháp lập luận và cách vận dụng vào IELTS Writing Task 2

Các dạng phương pháp của reasoning được đánh giá là phù hợp cho việc đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề, giả định và đánh giá tình huống, sự việc. Do đó, không lạ khi reasoning được tiêu chuẩn hoá cho việc phát triển và triển khai ý tưởng trong các bài viết học thuật, cụ thể trong phạm vi đề cập của bài viết này là IELTS Writing task 2.