Writing Archives - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Trong IELTS Writing, các cụm từ nối có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt câu văn sao cho mạch lạc, trôi chảy và tự nhiên nhất. Từ nối…

Trong IELTS Writing, các cụm từ nối có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt câu văn sao cho…

Trong IELTS Writing, Grammatical Range & Accuracy là 1 trong 4 yếu tố được giám khảo cân nhắc và cho điểm.    Ở tiêu chí này, examiner không chỉ đòi…

Trong IELTS Writing, Grammatical Range & Accuracy là 1 trong 4 yếu tố được giám khảo cân nhắc và cho…

  Trong phần đề bài Writing Task 1 hầu như sẽ luôn có yêu cầu: “Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant”,…

  Trong phần đề bài Writing Task 1 hầu như sẽ luôn có yêu cầu: “Summarise the information by selecting…

SPORTS là chủ đề cực kì dễ gặp, vừa xuất hiện trong đề thi Writing 18/1 với đề bài: “Is the mental strength important for success in sports or is…

SPORTS là chủ đề cực kì dễ gặp, vừa xuất hiện trong đề thi Writing 18/1 với đề bài: “Is…

Câu điều kiện là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh.  Để đạt được điểm cao trong yếu tố Grammar Range and Accuracy, việc sử dụng thành…

Câu điều kiện là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh.  Để đạt được điểm cao trong…

Paraphrase là việc thay đổi hình thức diễn đạt một câu hoặc một đoạn văn nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa cốt lõi ban đầu. Bài viết dưới đây, Anh…

Paraphrase là việc thay đổi hình thức diễn đạt một câu hoặc một đoạn văn nhưng vẫn giữ nguyên ý…

Tâm lí chung của các thi sinh khi làm Writing Task 2 thường khá lo lắng và bối rối bởi đa số các bạn thường triển khai luận điểm trong…

Tâm lí chung của các thi sinh khi làm Writing Task 2 thường khá lo lắng và bối rối bởi…

  Topic: Government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country.  Do you agree or disagree?   Phân tích: Bài mẫu áp dụng…

  Topic: Government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country.  Do you…

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain