Công thức Timeline: Triển khai Idea hiệu quả cho IELTS Speaking Part 2 - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

luyen thi ielts

Thông thường bài thi IELTS Speaking Part 2 sẽ có 4 câu hỏi gợi ý.

Tuy nhiên, chỉ với 4 câu hỏi này, câu trả lời thường sẽ rất ngắn, khó có thể kéo dài câu trả lời đến 2 phút. Từ đó câu trả lời đoạn sau thường lan man và sai những lỗi không đáng có.

Cấu trúc Timeline dưới đây sẽ giúp các bạn phát triển idea và mở rộng câu trả lời.

Tức là bài nói sẽ được chia bài nói thành 4 phần:

  • Past
  • Present
  • Future
  • Explanation (câu hỏi gợi ý cuối cùng).

Cụ thể phương pháp các bạn xem tại đây:

Thay vì chỉ có 4 câu hỏi ở phần gợi ý, ta đã có một bài nói mạch lạc tuần tự, không lan man và kéo dài được câu trả lời.

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain