teacher-detail/intro-avatar-bg
Nguyễn Anh Phú

Nguyễn Anh Phú

0
3685 học viên


1 người đang theo dõi

Tư vấn nội dung chương trình học

Đăng ký tư vấn nội dung chương trình học phù hợp với trình độ học viên

Tải App ZIM Helper để học ngay hôm nay

Thông tin giáo viên

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm giảng dạy
- 2 năm giảng dạy tiếng Anh THPT và TOEIC 4 kỹ năng - 14 bài viết học thuật được đăng tải trên Zim.vn

Thành tựu

TOEIC 970/990

Học tiếng Anh 1-1 với giáo viên
Nguyễn Anh Phú

Bài viết

Từ vựng TOEIC Listening Part 1: Hành động ngoài trời

Từ vựng TOEIC Listening Part 1: Hành động ngoài trời

Bài viết giới thiệu một số từ vựng chủ đề “Hành động ngoài trời” thường xuất hiện trong bài thi TOEIC Listening Part 1 và một số bài tập vận dụng để người học có thể thực hành.
134 lượt đọc
Từ vựng TOEIC Listening Part 1: Trang phục và phụ kiện

Từ vựng TOEIC Listening Part 1: Trang phục và phụ kiện

Bài viết giới thiệu một số từ vựng chủ đề Trang phục và phụ kiện thí sinh thường gặp trong bài thi TOEIC Listening Part 1.
74 lượt đọc
Brainstorm bằng mô hình SWOT cho Question 8 TOEIC Writing Part 3

Brainstorm bằng mô hình SWOT cho Question 8 TOEIC Writing Part 3

Bài viết giới thiệu cách áp dụng brainstorm bằng mô hình SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Weaknesses) cho TOEIC Writing Part 3.
286 lượt đọc
Từ vựng Part 3 TOEIC Listening: Từ vựng liên quan đến nhà ở

Từ vựng Part 3 TOEIC Listening: Từ vựng liên quan đến nhà ở

Bài viết sẽ giới thiệu đến người đọc một số từ vựng liên quan đến chủ đề nhà ở thường xuyên xuất hiện trong phần thi TOEIC Part 3. Bên cạnh đó, bài viết cũng bao gồm các bài tập minh họa để người học ứng dụng luyện tập.
181 lượt đọc
Từ vựng sử dụng trong các Thông báo tại nơi công cộng | TOEIC Listening Part 4

Từ vựng sử dụng trong các Thông báo tại nơi công cộng | TOEIC Listening Part 4

Bài viết sẽ giới thiệu đến người đọc một số từ vựng sử dụng trong các Thông báo tại nơi công cộng thường xuyên xuất hiện trong phần thi TOEIC Part 4. Bên cạnh đó, bài viết cũng bao gồm các bài tập minh họa để người học ứng dụng luyện tập.
192 lượt đọc
Từ vựng Part 3 TOEIC Listening: Từ vựng liên quan đến mua sắm

Từ vựng Part 3 TOEIC Listening: Từ vựng liên quan đến mua sắm

Bài viết sẽ giới thiệu đến người đọc một số từ vựng liên quan đến chủ đề mua sắm thường xuyên xuất hiện trong phần thi TOEIC Part 3. Bên cạnh đó, bài viết cũng bao gồm các bài tập minh họa để người học ứng dụng luyện tập.
241 lượt đọc
Từ vựng Part 4 TOEIC Listening: Từ vựng sử dụng trong các Thông báo tại nơi làm việc

Từ vựng Part 4 TOEIC Listening: Từ vựng sử dụng trong các Thông báo tại nơi làm việc

Bài viết sẽ giới thiệu đến người đọc một số từ vựng sử dụng trong các Thông báo tại nơi làm việc thường xuyên xuất hiện trong phần thi TOEIC Part 4. Bên cạnh đó, bài viết cũng bao gồm các bài tập minh họa để người học ứng dụng luyện tập.
184 lượt đọc
Từ vựng Part 2 TOEIC Listening: Từ vựng liên quan đến giáo dục

Từ vựng Part 2 TOEIC Listening: Từ vựng liên quan đến giáo dục

Bài viết giới thiệu một số từ vựng liên quan đến chủ đề "Giáo dục" thường xuất hiện trong bài thi TOEIC Listening Part 2 và một số bài tập vận dụng để người học có thể thực hành.
389 lượt đọc
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity