IELTS Writing 2017 Review - By ZIM Academy - Anh Ngữ ZIM

Thông tin sách
 • Thể loại: Tuyển tập
 • Target: Band 8
 • Số trang: 149
 • Tác giả: ZIM Academy
Giới thiệu
IELTS Writing 2017 Review cung cấp:

 • 38 đề thi và bài mẫu cho IELTS Writing Task 1 năm 2017
 • 47 đề thi và bài mẫu cho IELTS Writing Task 2 năm 2017
 • Tổng hợp từ vựng hay

Sách được biên soạn bởi các giảng viên luyện thi IELTS cấp tốc tại ANH NGỮ ZIM bao gồm:

 • Thầy Samuel Prior
 • Thầy Nguyễn Anh Toàn
 • Cô Đặng Ngọc Châu
 • Thầy Phạm Quốc Hiệp
 • Thầy Cao Thế Vũ
 • Thầy Lê Anh Minh
Lưu ý
 • Đây là sản phẩm trí tuệ của tập thể chuyên gia tại Anh Ngữ ZIM
 • Sách có thể được sử dụng làm học liệu hoặc giáo trình tham khảo
 • Không copy một phần hay toàn bộ khi chưa được sự đồng ý từ Anh Ngữ ZIM.
Download
Theo 4 cam kết từ Anh Ngữ ZIM (xem tại đây), ZIM luôn tham gia đóng góp giá trị phát triển cộng động, hỗ trợ học viên không có điều kiện luyện thi tại trung tâm nên tài liệu này được tải miễn phí.

Link Mediafire

Pass giải nén: anhnguzim