Pre IELTS | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra 3.5 IELTS

Mô tả chương trình học

1. Đối tượng

Người học hoàn toàn chưa có nền tảng tiếng Anh, hoặc nắm được một số kiến thức rời rạc về ngôn ngữ, không đủ để đọc/nghe thông tin đơn giản và cấu tạo câu văn hoàn chỉnh.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên có nền tảng từ vựng – ngữ pháp – phát âm để diễn tả cơ bản các ý tưởng của mình và đọc/nghe hiểu được ý chính.

3. Nội dung chương trình

IELTS Beginner Level 2021
Khung chương trìnhNội dung
Basic Grammar

Mục tiêu: Xây dựng nền tảng tiếng từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. Viết được câu đơn hoàn chỉnh.

Nội dung:

 • Các loại từ & vị trí từ.
 • Cấu tạo câu đơn.
 • Từ vựng cho các chủ đề quen thuộc trong giao tiếp hàng ngày.
Pronunciation

Mục tiêu:

 • Học viên có thể nhận biết các đặc điểm phát âm trong tiếng Anh, bao gồm: âm tiết, trọng âm, nối âm.
 • Học viên có thể ứng dụng hiểu biết của mình trong việc trả lời các câu hỏi trong IELTS Speaking part 1.
 • Học viên có thể ứng dụng hiểu biết của mình để nhận diện các từ và cụm từ trong bài nghe IELTS Part 1.

Nội dung:

 • Các âm trong tiếng Anh, ở các vị trí trong từ.
 • Trọng âm và sự biến âm.
 • Linking sounds.
Writing Sentences

Mục tiêu:

 • Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong IELTS.
 • Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.

Nội dung:

 • Từ vựng học thuật
 • Luyện viết câu phức – ghép
 • Kỹ năng viết lại câu

Các khóa học chuẩn bị khai giảng

Chọn khu vực:
Khóa họcCơ sởKhai giảngCa họcBuổi họcHọc phí
Không tìm thấy khóa học nào

Đánh giá của học viên

Bạn cần để có thể đánh giá.

Chưa có đánh giá nào