[Infographic] 9 British expressions THƯỜNG SỬ DỤNG tại Anh mà bạn nên biết - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM
Có những từ trong British English có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với American English.

“Sneakers are trainers, garbage is rubbish, chips aren’t chips. “

Và các expressions cũng vậy, infographic dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của 9 expressions thường được sử dụng trên khắp Vương quốc Anh.

 

9 expression infograph zim.vn

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain