Kết quả thi thử IELTS 02/03/2019 tại Anh Ngữ ZIM | Luyện thi IELTS Cấp Tốc cam kết đầu ra

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 02/03/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 02/03/2019

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Đặng Linh Chi, Số Báo Danh Z057

Giải nhì: Nguyễn Phú Mạnh, Số Báo Danh Z056

Giải ba: Bùi Thảo Nguyên, Số Báo Danh Z005

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z057 8 8.5 7 7 7.5 6.5 7.5
Z056 7.5 8 7.5 6 6 6 7.5
Z005 6.5 7 8 6.5 6 6.5 7
Z075 6.5 8.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z009 6.5 8 7 6 6 6 7
Z028 5.5 7.5 6 7 7 7 6.5
Z068 6.5 7 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z065 6 7 6 6.5 6 6.5 6.5
Z018 6.5 6.5 7 6 5.5 6.5 6.5
Z060 6.5 7.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z069 6 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z059 6 7 6 6 6 6 6.5
Z058 7.5 7 5.5 6 5.5 6 6.5
Z055 6.5 7.5 7 5.5 5 5.5 6.5
Z066 6.5 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z071 5 6 6 6.5 6 6.5 6
Z017 4.5 7 6 6 6 6 6
Z022 5 6.5 6 6 6.5 6 6
Z014 5 7 5.5 6 5.5 6 6
Z015 5.5 5.5 7 5.5 5.5 5.5 6
Z072 5.5 6 6 5.5 7 5 6
Z013 5.5 7 5.5 5.5 6 5 6
Z016 5 6.5 7 5 5.5 5 6
Z076 5.5 7.5 6.5 5 5.5 5 6
Z067 4.5 6 5.5 6 6 6 5.5
Z008 5 5.5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z063 4.5 6 5.5 5.5 4.5 6 5.5
Z054 5.5 6 6 5 4.5 5 5.5
Z070 4.5 6 5.5 5 5.5 5 5.5
Z073 3.5 5 6 5.5 5.5 5.5 5
Z064 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z026 4 5 5 5.5 6 5 5
Z079 4.5 5 6 5 5.5 4.5 5
Z020 3 5 6 5 5 5 5
Z062 4.5 5.5 5.5 5 5.5 5 5
Z074 5 6.5 6 6.5 5.5 4.5
Z007 5.5 6.5 5.5 5 5.5 4.5
Z061 6 6.5 5 4.5 5.5 4.5
Z077 3 4.5 5 4.5 4 4.5 4.5
Z006 6.5 4 4 2.5 2 2.5 4.5
Z004 4.5 5.5 6 5 6.5 4
Z029 4.5 5.5 6 6 6 4
Z052 4.5 6 5.5 5.5 5.5 4
Z078 5.5 6 5 5.5 5 4
Z002 4 6 5 6 4.5 4
Z012 4.5 3 4 4 4 4 4
Z025 4.5 4 6 5.5 6 3.5
Z019 2.5 3 3.5 3.5 3.5 2.5

Hà Nội – L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z008 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z060 6.5 8 7 6.5 6.5 6.5 7
Z061 6.5 8 6.5 6 6.5 6 7
Z059 6.5 6 7 6.5 6 6.5 6.5
Z001 5.5 6 7.5 6 5.5 6 6.5
Z063 5.5 6 7.5 6 6.5 5.5 6.5
Z055 6.5 7.5 6.5 6 6 6 6.5
Z057 6.5 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z051 5.5 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z002 6 7 5.5 6 5.5 6 6
Z052 5.5 6.5 5.5 6 7 5.5 6
Z056 5 6.5 5.5 6 6 6 6
Z004 5 5.5 6 6 6 6 5.5
Z054 4.5 5.5 5.5 6 6.5 5.5 5.5
Z007 5.5 4.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z003 5 5.5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z062 4 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z064 5.5 6 5.5 4.5 6 4 5.5
Z009 5.5 7 6.5 7 6.5 5
Z058 4 5 4.5 6 5.5 6 5
Z005 6.5 7.5 4.5 5 4 4.5
Z010 5 6.5 4.5 4 4.5 4
Z011 3.5 5.5 5.5 6 5.5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z026 5.5 6.5 7 7 7.5 7 6.5
Z023 5 7.5 6.5 6 5 6.5 6.5
Z009 6.5 7 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z033 5.5 6 6 6.5 6 6.5 6
Z031 6.5 6 6 6 6 6 6
Z035 6 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z030 5 6 6.5 5.5 6 5.5 6
Z034 5 6 6.5 5.5 6 5.5 6
Z004 5.5 5.5 5.5 6 6.5 5.5 5.5
Z005 5.5 5.5 5.5 6 6.5 6 5.5
Z032 5 5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z025 4.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z027 5 6 6.5 5 4.5 5.5 5.5
Z029 6 5.5 6 5 5.5 4.5 5.5
Z001 5.5 5 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z006 4.5 5 5.5 5.5 6 5.5 5
Z010 5 7 6 6 6 4.5
Z008 4 4 5 5 6 5 4.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhì: Lâm Nguyệt Ánh, Số Báo Danh Z071

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z071 6.5 7.5 7.5 6 6 6 7
Z068 6 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z085 5.5 7 6.5 5.5 5 5.5 6
Z084 5 6.5 6 5.5 6 5 6
Z065 5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z081 5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z067 5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z086 4.5 5 7 5 4.5 5.5 5.5
Z072 4.5 4.5 5.5 6 5.5 6 5
Z083 4.5 5 6.5 4.5 4.5 4.5 5
Z064 4.5 5 6 4 3.5 4 5
Z069 4.5 6 0 6.5 6.5 6.5 4.5
Z082 3.5 4.5 5.5 4.5 4 4.5 4.5
Z070 5 4 6.5 2.5 3.5 2 4.5
Z062 4.5 4 0 5.5 5.5 5.5 3.5
Z061 3.5 5 0 5 5.5 4.5 3.5
Z066 4.5 4 0 3 5 2 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Tạ Nguyễn Ngọc Anh, Số Báo Danh Z108

Giải ba: Hoàng Thảo Hiền, Số Báo Danh Z127

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z108 6.5 7.5 7.5 6.5 6 6.5 7
Z127 7.0 7.5 7.0 5.5 6.0 5.5 7
Z121 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5
Z122 6.0 7.5 6.0 5.5 6.0 5.0 6.5
Z101 5.5 7.0 6.0 6.0 5.5 6 6
Z116 4.5 8.0 4.5 6.0 5.5 6.0 6
Z113 5.0 6.5 7.0 5.5 6.0 5.0 6
Z126 6.0 6.0 6.5 4.5 5.0 4.5 6
Z109 5.5 5.0 5.0 6.0 5.5 6 5.5
Z111 5.0 6.5 5.5 5.5 6 5 5.5
Z123 6.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z112 5.0 6.0 5.0 5.0 5 5 5.5
Z110 5.5 6.0 6.5 4.5 5 4.5 5.5
Z104 5.0 6.0 5.5 4.5 4 5 5.5
Z114 5.0 6.0 4.5 4.5 4.5 4.5 5
Z105 5.5 6.5 4.0 4.5 5 4 5
Z115 3.5 5.0 5.5 3.5 3.0 4.0 4.5
Z102 4.0 4.5 3.0 3.5 2 4.5 4
Z107 4.5 3.5 4.5 1.5 1 2 3.5