Kết quả thi thử IELTS 04/07/2020 tại Anh Ngữ ZIM

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 04/07/2020.

  • Giải nhất tại cụm thi Hà Nội Z127
  • Giải nhất tại cụm thi Tp. Hồ Chí Minh Z066

 

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 4 4 5 5 5.5 5 4.5
Z002 3 4.5 4.5 4.5 5 4 4
Z003 5.5 5.5 5 5 5 5 5.5
Z004 5 6.5 5 6 6 6 5.5
Z005 4.5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z007 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z008 5.5 6 5.5 6 6 6 6
Z009 6.5 6.5 7.5 6.5 6 6.5 7
Z010 5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z011 5.5 6 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z012 5.5 3.5 6 5 5 5 5
Z013 6.5 7 8 6.5 6 6.5 7
Z014 4 6 4.5 5.5 5 5.5 5
Z015 5.5 6 6.5 5 5 5 6

 

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 4 5.5 0 0 0 0 2.5
Z102 4 5.5 5 5 5 5 5
Z103 8 6.5 7.5 6 6 6 7
Z104 5 7 7 6 5.5 6 6.5
Z105 7 7 6.5 6 6 6 6.5
Z106 6.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z107 5.5 5.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z108 0 0 0 0 0 0 0
Z109 5 5.5 6.5 5 5 5 5.5
Z110 7.5 7 8.5 6 6.5 6 7.5
Z111 0 0 0 0 0 0 0
Z112 5 6.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z113 4.5 6 6 5.5 5 6 5.5
Z114 5.5 6 0 6 5.5 6.5 4.5
Z115 5 5.5 6 7 6.5 7 6
Z116 5.5 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z117 5.5 6.5 5.5 6 5 6.5 6
Z118 7 7 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z119 6 5 7 6 7 5.5 6
Z120 6 5.5 8 6.5 7 6.5 6.5
Z121 5.5 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6
Z122 6 5.5 7 6 6.5 5.5 6
Z123 5 4.5 6 4.5 5 4 5
Z124 4 4.5 4.5 2.5 4 2 4
Z125 0 0 0 0 0 0 0
Z126 5.5 5.5 6.5 6 6 6 6
Z127 7 7.5 8 6.5 6.5 6.5 7.5
Z128 6.5 8 6.5 6 6 6 7
Z129 6.5 6.5 8.5 6 6.5 5.5 7
Z130 7.5 7 7.5 6.5 6 6.5 7
Z131 4.5 6 5.5 6 6 6 5.5
Z132 6.5 8 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5

 

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z002 7 7 6.5 6 5 6.5 6
Z004 6 5.5 6 5 6 4.5 5
Z005 5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z006 6 6 5.5 5.5 4.5 6 5.5
Z007 2.5 4 3 3 2 3.5 3
Z008 7 7 7.5 6 6.5 6 6
Z009 2.5 3.5 3.5 5 5.5 5 5
Z010 6 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

 

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 6 5.5 5.5 6 6 6 6
Z062 6.5 6.5 6 5 5.5 5 6
Z063 4.5 4 5 4 5 3.5 4.5
Z064 5 5 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Z065 6 5.5 6 5 6.5 4 5.5
Z066 8 8 8 7 7 7 8
Z067 6 5 6 5.5 6 5.5 5.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z102 6.5 7 6 5.5 4.5 6 6.5
Z103 8 8 6 6 6 6 7
Z104 7 7.5 6.5 6 6.5 6 7
Z105 5 5 5.5 5 4.5 5.5 5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 5.5 8.5 6.5 6 6 6 6.5
Z062 5.5 7.5 7 5.5 6 5.5 6.5
Z063 6.5 8.5 7.5 7 7 7 7.5
Z064 5 7 3 5 5.5 4.5 5
Z065 5 7 5 5.5 6 5 5.5
Z066 5.5 7 5 3.5 4 3 5.5
Z067 5 5 4.5 4.5 5 4.5 5
Z068 5.5 6 5.5 4 3 4.5 5.5
Z069 5 6 5.5 5 5.5 5 5.5
Z070 6 8 5.5 4 2.5 4.5 6
Z071 6 7.5 5 4.5 4 5 6

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Comment

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...