Kết quả thi thử IELTS 04/07/2020 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 04/07/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z00144555.554.5
Z00234.54.54.5544
Z0035.55.555555.5
Z00456.556665.5
Z0054.5565.55.55.55.5
Z0074.55.55.55.55.55.55.5
Z0085.565.56666
Z0096.56.57.56.566.57
Z01055.565.55.55.55.5
Z0115.5676.56.56.56.5
Z0125.53.565555
Z0136.5786.566.57
Z014464.55.555.55
Z0155.566.55556

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất số báo danh Z127

Xem thêm  Kết quả thi thử IELTS ngày 16/9/2017 tại Anh ngữ ZIM
SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z10145.52.5
Z10245.555555
Z10386.57.56667
Z10457765.566.5
Z105776.56666.5
Z1066.576.55.55.55.56.5
Z1075.55.56.55.555.56
Z108
Z10955.56.55555.5
Z1107.578.566.567.5
Z111
Z11256.55.55.555.55.5
Z1134.5665.5565.5
Z1145.5665.56.54.5
Z11555.5676.576
Z1165.55.55.565.565.5
Z1175.56.55.5656.56
Z1187775.55.55.56.5
Z119657675.56
Z12065.586.576.56.5
Z1215.55.56.56.576.56
Z12265.5766.55.56
Z12354.564.5545
Z12444.54.52.5424
Z125
Z1265.55.56.56666
Z12777.586.56.56.57.5
Z1286.586.56667
Z1296.56.58.566.55.57
Z1307.577.56.566.57
Z1314.565.56665.5
Z1326.585.56.56.56.56.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhất số báo danh Z066

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z06165.55.56666
Z0626.56.5655.556
Z0634.545453.54.5
Z064556.56.56.56.56
Z06565.5656.545.5
Z0668887778
Z0676565.565.55.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z1026.5765.54.566.5
Z1038866667
Z10477.56.566.567
Z105555.554.55.55

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBDListeningReadingSpeakingWritingTask 1Task 2Overall
Z0615.58.56.56666.5
Z0625.57.575.565.56.5
Z0636.58.57.57777.5
Z06457355.54.55
Z0655755.5655.5
Z0665.5753.5435.5
Z067554.54.554.55
Z0685.565.5434.55.5
Z069565.555.555.5
Z070685.542.54.56
Z07167.554.5456

Leave a Comment