Kết quả thi thử IELTS 06/07/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 06/07/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 06/07/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất Hồ Khánh Ly, Số Báo Danh Z013

Giải ba Phạm Phương Linh, Số Báo Danh Z022

Giải ba Võ Hải Anh, Số Báo Danh Z065

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z013 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7
Z022 8 7 7 6 5.5 6.5 7
Z065 6.5 8.5 7 6 6.5 6 7
Z005 5.5 6.5 7 7.5 8 7.5 6.5
Z066 6.5 6 7.5 6.5 6 6.5 6.5
Z003 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z002 6 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z019 6.5 6.5 7.5 6 5.5 6 6.5
Z029 6.5 7 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z068 7 6.5 6 6 6.5 6 6.5
Z030 6.5 7.5 5.5 6 5.5 6 6.5
Z053 8 5.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z081 6.5 7 6 5.5 6 5 6.5
Z056 5.5 5 6.5 6.5 6 6.5 6
Z055 6 5.5 6 6.5 6 6.5 6
Z021 4.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z052 5.5 6 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z007 6.5 6 6 6 6 6 6
Z023 5.5 5.5 6 6 5.5 6 6
Z011 6 5.5 5.5 6 6 6 6
Z054 5.5 6 5.5 6 5.5 6.5 6
Z025 5.5 6 6.5 5.5 5 6 6
Z080 6.5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z012 6 6 6 5.5 6 5.5 6
Z027 6 5.5 6 5.5 5 6 6
Z063 6.5 6.5 5 5.5 6 5.5 6
Z061 6.5 6 7 5 5.5 5 6
Z026 6.5 6 6 5 4 5.5 6
Z028 5.5 6.5 6 5 5.5 5 6
Z018 7 6.5 5.5 5 5.5 5 6
Z004 5.5 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z062 4.5 5.5 5 6 4.5 5.5 5.5
Z060 6 5 6 5.5 6 5 5.5
Z079 6 5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z077 5 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z006 5.5 5.5 5 5.5 6 5.5 5.5
Z076 5 6 5 5.5 6 5.5 5.5
Z015 5.5 5.5 6.5 5 4.5 5 5.5
Z008 5.5 6 6 5 6 4.5 5.5
Z017 4.5 6 6 5 5.5 5 5.5
Z020 6 6 5.5 5 5.5 5 5.5
Z057 6.5 5.5 5.5 4.5 2.5 5.5 5.5
Z067 3.5 5.5 5.5 6 5.5 6 5
Z070 4.5 4.5 5.5 6 6.5 6 5
Z064 4 5 5.5 5.5 5 6 5
Z009 4.5 5.5 5 5.5 6 5.5 5
Z051 4 5.5 5 5.5 6 5 5
Z078 3.5 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5
Z072 4.5 5 6 5 5.5 5 5
Z059 4 5.5 5.5 5 5.5 4.5 5
Z075 5.5 4 5.5 5 5.5 5 5
Z001 4 5.5 4.5 4 4.5 4 4.5
Z071 5.5 5.5 0 5.5 6 5 4
Z069 6 5.5 0 3.5 6.5 2 4
Z073 3.5 5 0 6 6 6 3.5
Z014 2 5 5 1.5 4.5 0 3.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhì: Nguyễn Tài Tâm, Số Báo Danh Z159

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z159 6.5 7 7.5 6 5.5 6 7
Z163 6.5 5.5 7 7 7.5 6.5 6.5
Z111 6.5 5.5 6.5 7 7.5 6.5 6.5
Z128 6 7 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z126 6.5 7 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z155 6.5 7 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z125 6 7.5 6 6 6.5 5.5 6.5
Z122 6.5 8 5.5 6 6 6 6.5
Z123 6 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z152 7.5 6.5 5.5 5.5 4.5 6 6.5
Z167 5.5 6.5 6.5 6 6 6 6
Z121 5.5 5.5 6 6 5.5 6 6
Z151 6 5.5 6 6 5.5 6 6
Z162 6 6 6 6 6 6 6
Z127 6.5 6 6 6 6 6 6
Z156 6 6.5 6 6 6 6 6
Z109 6.5 6 5.5 6 6 6 6
Z154 6.5 6.5 5.5 6 6.5 5.5 6
Z158 6 7 5.5 6 5.5 6.5 6
Z124 5.5 5 7 5.5 6 5.5 6
Z130 6 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z168 6 5.5 6 5.5 6 5 6
Z120 6 6 5.5 5.5 6 5.5 6
Z116 6.5 6.5 4.5 5.5 6 5.5 6
Z153 5.5 6.5 6 5 5.5 5 6
Z118 5 5 6.5 6 5.5 6 5.5
Z108 4.5 5.5 5.5 6 6 6 5.5
Z160 5 7 4.5 6 6 6 5.5
Z104 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z129 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z157 5 5 6 5 4.5 5.5 5.5
Z161 5 5.5 5.5 5 4.5 5.5 5.5
Z164 5.5 5 5.5 5 5 5 5.5
Z105 5.5 6 5.5 5 5.5 5 5.5
Z166 6 5.5 5.5 5 5.5 4.5 5.5
Z103 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z115 4 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5
Z117 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z114 3.5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z113 3.5 5 6 5 5.5 5 5
Z112 5 5.5 5 5 5 5 5
Z107 3.5 4 4.5 6.5 6 7 4.5
Z119 4.5 5 0 6 6 6 4
Z165 5 5 5 1.5 4.5 0 4
Z110 3.5 5 0 5 4.5 5 3.5
Z106 0 6 0 6 6.5 5.5 3
Z101 0 0 0 0 0 0 0
Z102 0 0 0 0 0 0 0

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Phùng Thị Anh Thy, Số Báo Danh Z028

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z028 7 7.5 6 7 6.5 7 7
Z016 7 6 6.5 6 6.5 6 6.5
Z020 7.5 6.5 6 6 6 6 6.5
Z013 5.5 6 6 6.5 7 6.5 6
Z023 6.5 5.5 6 6 6.5 6 6
Z010 5.5 6 6 5.5 6 5.5 6
Z032 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z002 6.5 6 5.5 5.5 5 6 6
Z004 6 6.5 5.5 5.5 5 5.5 6
Z038 6 6 6 5 5 5 6
Z024 6 6 5 5.5 6 5.5 5.5
Z006 5.5 6.5 5 5 5 5 5.5
Z040 5.5 6 5 5 5 5 5.5
Z027 6 5 6.5 4.5 4 4.5 5.5
Z033 5 5 5.5 5 5.5 4.5 5
Z014 3.5 5 5.5 5 5 5 5
Z007 5 4.5 5 5 5 5 5
Z031 4 5.5 5 5 5.5 5 5
Z034 5 4.5 5 5 5 5 5
Z008 5 4.5 4.5 5 5.5 5 5
Z026 5.5 6 4 5 5 5 5
Z011 4.5 6 5.5 4.5 5 4.5 5
Z003 4.5 5.5 5.5 4.5 4 4.5 5
Z012 5 4.5 6.5 3.5 1 4.5 5
Z022 5 5.5 6 2.5 2 3 5
Z005 5 3.5 5 5 5 5 4.5
Z030 4 4.5 5 5 5.5 5 4.5
Z039 4.5 4.5 5 4 5.5 3 4.5
Z021 3 5 5 4 4.5 4 4.5
Z036 5 5.5 5.5 6 5.5 4
Z009 3.5 5 3.5 4.5 4.5 4.5 4
Z029 4 5 4.5 4.5 4.5 3.5
Z015 3.5 4.5 4 5.5 3 3
Z019 5 5.5 6 5.5 2.5
Z018 7 0 2

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhì: Nguyễn Phương Nghi, Số Báo Danh Z073

Giải ba: Nguyễn Hà My, Số Báo Danh Z071

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z073 6.5 5.5 7.5 6.5 7 6 6.5
Z071 6 7.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z082 7 7 7 5.5 6 5.5 6.5
Z066 5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z064 5.5 5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z069 6 6 4 5.5 5.5 5.5 5.5
Z061 5.5 5 6.5 5 5.5 5 5.5
Z068 4 4.5 5 5.5 6 5.5 5
Z072 4 5 5.5 5 5 5 5
Z081 7 6 5.5 5.5 5.5 4.5
Z063 5.5 6 5.5 5.5 5.5 4.5
Z070 7 6 5 5 5 4.5
Z067 4.5 5 4 4.5 4 3.5
Z065 4 4 3.5 4.5 3 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z121 5.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.0
Z106 5.5 6.5 6.0 5.5 5.0 5.5 6.0
Z108 5.5 6.5 7.0 5.0 5.5 5.0 6.0
Z110 5.0 5.5 6.0 5.5 5.0 5.5 5.5
Z122 6.5 7.0 0 5.5 5.5 5.5 5.0
Z105 4.0 4.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
Z103 4.5 5.5 5.0 5.0 5.5 4.5 5.0
Z107 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Z104 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 5.0
Z124 5.0 5.0 5.0 4.0 2.0 5.0 5.0
Z109 6.0 7.0 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z127 6.0 0 6.5 5.0 5.0 5.0 4.5
Z102 5.5 6.5 0 5.0 5.0 5.0 4.5
Z126 5.5 6.0 0 5.0 5.0 5.0 4.0
Z123 0 6.0 0 0 0 0 1.5
Z125 0 0 0 5.0 5.0 5.0 1.5

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain