Kết quả thi thử IELTS 09/03/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 09/03/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 09/03/2019

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Nguyễn Mỹ Linh, Số Báo Danh Z027

Giải ba: Nguyễn Thị Hồng Phương, Số Báo Danh Z079

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z027 8 8.5 8 6.5 6 7 8
Z079 7.5 8.5 6.5 7 7 7 7.5
Z053 7.5 9 6.5 6.5 6 6.5 7.5
Z023 7 8.5 7.5 6 5.5 6.5 7.5
Z016 7.5 8.5 7 6 6.5 6 7.5
Z074 8 9 6 6 5.5 6 7.5
Z082 7 9 7.5 5.5 5.5 5.5 7.5
Z006 7 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z072 6.5 9 6.5 6.5 7 6.5 7
Z021 7 8 5.5 6.5 6.5 6.5 7
Z017 7 7.5 8 6 6 6 7
Z020 7.5 7.5 6.5 6 6 6 7
Z064 8 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 7
Z012 6.5 8.5 6.5 5.5 6 5.5 7
Z057 7 9 6 5.5 5 6 7
Z065 7.5 9 6.5 5 4.5 5.5 7
Z054 7.5 8.5 6.5 5 5 5 7
Z060 8 9 6.5 4.5 4.5 4.5 7
Z080 6 7.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z005 5 8 6.5 6 5.5 6 6.5
Z070 6 6.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z058 6.5 8 6 6 6.5 6 6.5
Z010 6.5 7 6 6 6 6 6.5
Z073 6.5 7.5 5 6 6 6 6.5
Z081 6 8 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z014 7 7 6 5.5 6 5.5 6.5
Z007 6.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z056 7 8.5 5.5 5 5 5 6.5
Z011 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z009 5.5 6 5 6.5 6 7 6
Z001 5.5 7 5.5 6 6 6 6
Z013 5.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z030 6 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z077 6 7.5 6 5 4 5.5 6
Z062 6 7 5.5 5 4 5.5 6
Z063 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Z008 5.5 5 6 6 5.5 6 5.5
Z003 5 4.5 5.5 6 6.5 5.5 5.5
Z061 5 5.5 6 5.5 5 6 5.5
Z075 6 4 7 5 5 5 5.5
Z059 5 5 6 5 5 5 5.5
Z076 6.5 5 6 4.5 4 5 5.5
Z029 5 4 6 5.5 5.5 5.5 5
Z015 4.5 4.5 5 5.5 6 5 5
Z024 5.5 5.5 5 4.5 5 4 5
Z004 5.5 4.5 5 4 4 4 5
Z026 6.5 1 5 6 6 6 4.5
Z067 3 5 4.5 5.5 6 5 4.5
Z022 5.5 7 5.5 6 5.5 4.5
Z002 6 3 5 4 4.5 4 4.5
Z055 5 6 2 3.5 1 3.5
Z068 5 5.5 2 1 2.5 3

Hà Nội – L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhì: Nguyễn Khánh Tùng, Số Báo Danh Z124

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z124 8.5 8.5 7.5 6.5 6 7 8
Z104 8 8.5 7.5 6 6.5 6 7.5
Z116 7.5 8.5 7.5 6 4.5 6.5 7.5
Z130 7.5 7.5 7 6.5 6 7 7
Z102 7 8.5 7.5 5.5 6 5.5 7
Z110 5.5 6.5 6 7 7.5 6.5 6.5
Z114 6 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z121 6 7.5 6.5 6.5 7 6 6.5
Z119 6 7 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z118 6.5 8 5.5 6.5 6 6.5 6.5
Z115 5.5 7 7 6 5.5 6.5 6.5
Z131 6 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z129 6.5 7.5 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z101 6 7.5 6.5 5.5 4.5 6 6.5
Z117 6.5 8.5 6 5.5 6 5 6.5
Z113 7 6.5 6 5.5 6 5.5 6.5
Z125 6.5 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z126 6.5 7 6.5 5 5.5 5 6.5
Z111 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z123 6.5 5.5 6 5.5 6 5.5 6
Z107 5 8 5.5 5.5 6 5.5 6
Z128 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z127 6.5 6.5 5 5.5 6 5.5 6
Z103 6.5 7 6 5 5.5 4.5 6
Z105 6.5 6.5 5.5 5 5 5 6
Z120 6 7.5 5.5 6 5.5 5
Z106 4.5 5 5.5 6 5 4
Z112 4.5 5 4 4.5 4 3.5
Z108 5 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Phạm Lê Khánh Trang, Số Báo Danh Z006

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z006 8.5 8.5 7 6 6.5 6 7.5
Z027 6.5 7.5 7 7 7 7 7
Z024 6.5 8 7.5 6 5.5 6 7
Z008 6.5 9 6.5 6 6 6 7
Z023 6.5 8.5 6.5 6 6.5 6 7
Z015 6.5 8 7 5.5 5.5 5.5 7
Z011 6 8 6.5 6 6 6 6.5
Z005 6 7 6.5 6 6 6 6.5
Z016 6 7 6.5 6 6 6 6.5
Z001 6 7 6 6 6 6 6.5
Z004 6 8.5 6 5 5.5 5 6.5
Z002 4.5 6.5 6 6 6.5 6 6
Z010 5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z007 5.5 4.5 6 5.5 5 6 5.5
Z026 5.5 5 4.5 5 4.5 5 5
Z014 6 6.5 5.5 2 6 5
Z025 5 6 4.5 4 5 4
Z013 5 6 2 5.5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải ba: Trương Trung Hiếu, Số Báo Danh Z064

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z064 8.5 9 6.5 6 5.5 6 7.5
Z061 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z065 7 8 6.5 6 6 6 7
Z081 6.5 7.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z087 6.5 8 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z083 6.5 8 6 5.5 5 5.5 6.5
Z067 5.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z066 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z068 6 5.5 4 6 6.5 5.5 5.5
Z084 6 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z063 6 5.5 5.5 5 4.5 5 5.5
Z069 6 7 0 6 6.5 6 5
Z088 7 7.5 0 5 5 5 5
Z062 5 5 5 4.5 5 4.5 5
Z082 6 6 0 6 5.5 6 4.5
Z085 4 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z086 4.5 5.5 0 4.5 4 5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Trần Hoàng Minh Tâm, Số Báo Danh Z113

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z113 7.5 8.5 7.5 6.5 6 6.5 7.5
Z123 5.5 7.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z128 6.5 6.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z112 6 8 6.5 6 6 6 6.5
Z127 7 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z107 6 7 7 5.5 5 5.5 6.5
Z109 6 7 5.5 6 5.5 6 6
Z111 6 6.5 5.5 6 5.5 6 6
Z125 6 5.5 5.5 6 6 6 6
Z104 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z106 6 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z108 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z101 7 7 5.5 5 5.5 5
Z121 4.5 6 5 5 5 5 5
Z126 3.5 3.5 5.5 6 5.5 6.5 4.5
Z124 4 4 2.5 2 4 1 3