Kết quả thi thử IELTS 10/11/2018 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 10/11/2018. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 10/11/2018

Hà Nội

Giải nhất: Nguyễn Thùy Dương, Số Báo Danh Z062

Giải nhì: Phạm Tuấn Kiệt, Số Báo Danh Z063

Giải ba: Vũ Phạm Linh Chi, Số Báo Danh Z012

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z062 7 9 7.5 7 6.5 7 7.5
Z063 6.5 8.5 7.5 7 6.5 7 7.5
Z012 6.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z030 6 8 6.5 6.5 6 7 7
Z074 6 8 6.5 6.5 6 7 7
Z014 6.5 8.5 6 6.5 5.5 7 7
Z077 6.5 8 6 6.5 6.5 6.5 7
Z028 7 8.5 7 6 5.5 6.5 7
Z005 6.5 8.5 6 6 5 6.5 7
Z068 7.5 8 6.5 5.5 5.5 5.5 7
Z072 4.5 7.5 6 7.5 7.5 7.5 6.5
Z075 4.5 8 6.5 7 7 7 6.5
Z061 5.5 7.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z073 5 7 6.5 6.5 6 7 6.5
Z011 6 8 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z027 5.5 8 7 6 5.5 6 6.5
Z058 5.5 7 7 6 5.5 6 6.5
Z065 5 9 6.5 6 6.5 6 6.5
Z076 5.5 8 6.5 6 6 6 6.5
Z054 5.5 8.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z057 6.5 8 7 5 5 5 6.5
Z080 5 6.5 6.5 6 6.5 6 6
Z053 5.5 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z017 5 6 6.5 5.5 5 5.5 6
Z024 5.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z008 5.5 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z007 5.5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z060 6 6.5 6.5 5 5 5 6
Z015 4.5 8 6 5 2 6.5 6
Z051 4.5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z010 5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z029 4 6 6 5.5 5 5.5 5.5
Z067 5.5 6 5 5.5 5 5.5 5.5
Z004 4 6 6 5 6 4.5 5.5
Z003 5 7 5.5 5 4 5.5 5.5
Z052 5 6 5 5 5 5 5.5
Z064 5 5 4.5 5.5 6 5 5
Z055 4 5.5 6 5 4.5 5 5
Z021 4 5.5 5.5 5 5.5 5 5
Z070 4 6.5 5 5 5 5 5
Z006 4.5 5.5 5 5 5 5 5
Z025 4 5 6 4.5 4.5 4.5 5
Z013 4.5 5 5.5 4.5 4.5 4.5 5
Z078 4.5 6.5 6 5.5 6 4.5
Z019 3.5 5 4.5 5 5.5 4.5 4.5
Z071 4 6 5 3.5 4 3 4.5
Z079 5 6.5 6.5 0 4.5
Z023 4.5 6.5 5.5 6 5.5 4
Z026 4.5 6.5 5.5 6 5 4
Z069 4.5 6 5 5 5 4
Z018 3.5 5 4.5 3.5 1 5 4
Z022 3.5 6 0 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Nguyễn Thị Minh, Số Báo Danh Z016

Giải ba: Trần Lưu Danh, Số Báo Danh Z014

Giải ba: Nguyễn Thị Thùy Dung, Số Báo Danh Z012

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z016 6.0 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0
Z014 6.0 8.5 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0
Z012 5.5 8.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z029 6.5 8.0 6.5 4.5 4.5 4.5 6.5
Z009 4.0 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0
Z004 5.5 7.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0
Z007 5.0 7.0 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0
Z011 5.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Z005 5.0 7.0 5.0 6.0 5.5 6.5 6.0
Z013 5.0 7.5 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0
Z006 5.0 8.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.0
Z002 4.5 7.5 6.0 5.0 5.5 5.0 6.0
Z033 5.0 7.5 7.5 4.5 4.0 4.5 6.0
Z010 4.5 6.5 6.5 5.0 5.5 4.5 5.5
Z032 4.5 7.5 6.5 4.0 3.5 4.0 5.5
Z003 5.0 7.5 6.0 6.5 6.0 5.0
Z034 2.5 5.5 6.0 3.5 4.0 3.0 4.5
Z030 3.0 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0
Z035 3.5 5.0 4.5 3.0 1.0 4.0 4.0
Z017 3.0 3.0 3.5 4.0 4.0 3.5 3.5
Z040 4.5 5.5 4.0 4.5 4.0 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z072 5.5 8 7 5.5 5 5.5 6.5
Z085 6 8.5 5.5 5.0 4.5 5.5 6.5
Z067 7 9 7.5 7 7.5 6
Z065 6 6.5 6 6.0 6.5 6 6
Z066 4.5 7 6 6.0 6.5 6 6
Z083 5 7 7 5.5 3.5 6.5 6
Z064 5.5 8.5 4.5 5.5 5.5 5.5 6
Z081 5 7.5 6.5 5.0 5.5 5 6
Z073 5 8 5.5 4.5 5 4.5 6
Z087 4 6 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z082 4.5 6.5 6 5.0 4.5 5.5 5.5
Z071 4.5 6.5 7 4.5 3.5 5 5.5
Z063 6 7 6.5 7 6.5 5
Z070 4.5 6 6.0 6 6 4
Z061 3.5 4.5 5 2.5 5.5 1 4
Z069 3 6 5.0 5 5 3.5
Z084 4 5.5 4.5 6 4 3.5
Z062 3.5 5.5 4.0 5.5 3.5 3.5
Z068 2.5 3 4.5 5 4 2.5
Z086 4 6 0.0 2.5