Kết quả thi thử IELTS 11/5/2019 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 11/5/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 11/5/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Dương Hoàng Anh, Số Báo Danh Z061

Giải nhì: Lưu Thị Huệ, Số Báo Danh Z023

Giải ba: Nguyễn Minh Tâm, Số Báo Danh Z060

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 7.5 8.5 7 7 6.5 7.5 7.5
Z023 8 6.5 8 6.5 6.5 6.5 7.5
Z060 7 8 7.5 6.5 6 6.5 7.5
Z065 6.5 7.5 7 7 6.5 7 7
Z063 6.5 7 6.5 7 6.5 7 7
Z007 6.5 8 6 6.5 6 7 7
Z012 6.5 8 6 6.5 6 6.5 7
Z018 5.5 7.5 7 6.5 7 6 6.5
Z066 5 8 6.5 6.5 6 7 6.5
Z011 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z062 6.5 7 7 6 6 6 6.5
Z009 5.5 7 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z028 5 7.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z055 5.5 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z021 5.5 7.5 6 6 6.5 6 6.5
Z025 5.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z004 5.5 8 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z016 6 7.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z022 6 7.5 6.5 5.5 4.5 6 6.5
Z067 6.5 8.5 6 5.5 5 6 6.5
Z003 4.5 7.5 6 6 5.5 6 6
Z064 4.5 7.5 6 6 5 6.5 6
Z010 5 7.5 5.5 6 6 6 6
Z015 5 6.5 5.5 6 6.5 6 6
Z019 4.5 7 5.5 6 5.5 6 6
Z006 4 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z054 5 7.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z053 6 8.5 0 6.5 6 6.5 5.5
Z002 4.5 5.5 6 6 5.5 6 5.5
Z027 4.5 6.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z001 4.5 6 5.5 6 6 6 5.5
Z024 4 5.5 5.5 6 6 6 5.5
Z008 5 6.5 5.5 5 4.5 5.5 5.5
Z059 5.5 6.5 6 4 4.5 4 5.5
Z014 4 5.5 6 5 5 5 5
Z052 4 6 5.5 5 5.5 5 5
Z056 4 5 4.5 5 5.5 4.5 4.5
Z017 4.5 6 0 5.5 6 5 4
Z005 4 6.5 0 5 6 4.5 4
Z057 3.5 4 3.5 4.5 4.5 4.5 4
Z013 3.5 3.5 5 3.5 6 2 4

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z111 6.5 8 6.5 6.5 7 6.5 7
Z109 6.5 8 6.5 6 6.5 6 7
Z110 5 7.5 6 7 7.5 6.5 6.5
Z112 6 8 5.5 5.5 5 5.5 6.5
Z114 6 8.5 6.5 5 4.5 5 6.5
Z115 5.5 8.5 6.5 5 4.5 5 6.5
Z105 5.5 7.5 5.5 6 5.5 6 6
Z103 4.5 7 5.5 6 6.5 6 6
Z104 5.5 8 5.5 5 5 5 6
Z102 5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z116 5 5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z106 4.5 4 6.5 5.5 6.5 5 5
Z121 4 5 5.5 5 4.5 5 5
Z117 4 6.5 5.5 4.5 3 5.5 5
Z118 3.5 5 5.5 4.5 3 5.5 4.5
Z108 2.5 7.5 0 6 6.5 5.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Nguyen Thi Diep Tung, Số Báo Danh Z006

Lịch thi thử IELTS tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

Giải ba: Lâm Nhật Huy, Số Báo Danh Z022

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z006 7 9 7.5 5.5 6 5.5 7.5
Z022 6.5 8 7.5 5 2 6.5 7
Z028 5 6 7 6.5 6.5 6.5 6
Z024 4.5 7.5 6 6 6 6 6
Z029 4.5 7.5 6 5.5 6 5.5 6
Z008 5 5.5 6 6 6 6 5.5
Z020 4 6.5 6 5.5 6 5.5 5.5
Z017 5 8 6 3 5.5 2 5.5
Z019 4 6 4.5 5 5.5 4.5 5
Z023 4.5 5.5 6 3.5 6 2 5
Z004 5.5 7 6 6.5 6 4.5
Z015 4 5 4 4 1 5.5 4.5
Z013 4.5 5.5 5 3 5.5 2 4.5
Z001 4 7 5.5 5.5 5.5 4
Z012 4 5.5 3 5.5 2 3
Z014 4 5.5 3 5.5 2 3
Z002 3.5 6 0 2.5
Z011 3.5 4.5 0 2
Z027 4.5 0 1

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z082 6 8.5 6 5.5 5 5.5 6.5
Z064 5 5.5 7 5.5 6 5 6
Z061 5.5 8 6 5 5 5 6
Z063 4 6.5 5.5 4.5 5 4.5 5
Z084 5 6.5 0 6 5.5 6 4.5
Z065 5.5 7.5 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z066 5.5 7.5 0 5.5 6 5.5 4.5
Z062 4 5 6 3 4.5 2 4.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Hồ Ngọc Thương, Số Báo Danh Z109

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z109 7.0 8.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5
Z106 6.0 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5
Z105 6.0 8.0 7.0 5.5 5.5 5.5 6.5
Z104 4.5 7.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Z108 4.5 6.5 7.0 6.0 5.5 6.5 6.0
Z107 5.5 7.5 5.5 5.5 6.0 5.5 6.0
Z125 5.0 7.5 5.0 5.5 5.5 5.5 6.0
Z110 5.5 6.5 5.5 5.5 6.0 5.0 6.0
Z101 4.0 6.0 5.5 5.0 5.5 5.0 5.0
Z124 4.0 8.0 5.5 0.0 0.0 0.0 4.5
Z126 4.0 6.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
Z127 4.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0

Leave a Comment

Tư vấn và giải đáp chương trình học