Kết quả thi thử IELTS 12/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 12/05/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5.5 6.5 6 4.5 5 4.5 5.5
Z102 6 6.5 6.5 5 5.5 5 6
Z103 7 5.5 7.5 7 6.5 7 7
Z104 6.5 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z105 7.5 6 7.5 5.5 6 5.5 6.5
Z106 6.5 7.5 5.5 5.5 5 5.5 6.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6 5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z003 4 5.5 5 5.5 5 5.5 5
Z005 5 5.5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z006 4 4 5.5 4.5 4 4.5 4.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 6.5 9 7 6.5 5.5 7 7.5
Z062 7 7.5 8 6 5.5 6.5 7
Z063 6 6.5 6 6 6.5 6 6

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5.5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z102 5.5 7 7.5 6.5 6 6.5 6.5
Z104 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5 3.5

 

 

 

 

Leave a Comment

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...